Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

019 -- Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2017

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Talous- ja ympäristötilastot
Kansantalouden tilinpito
Puhelin 029 551 3484
Ei
12.7.2018
Indeksi, miljoonaa euroa, miljoonaa markkaa, tuhatta markkaa
12.7.2018
Tilastokeskus ja Hjerppe, Riitta (1988) Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos
vtp_019_201700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: B1GMHT/IND Bruttokansantuotteen volyymi-indeksi, 1926=100 , B1GMHT/CAP Bruttokansantuote per capita, volyymi-indeksi , 1926=100 , B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, milj. mk ,

Valittu 0 Yhteensä 164

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1860 , 1861 , 1862 ,

Valittu 0 Yhteensä 158

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat sisältävät Suomen taloutta kuvaavia aikasarjoja vuodesta 1860 alkaen. Tilaston aikasarjat on rakennettu ns. kasvututkimus-projektissa 1960-1980-lukujen aikana. Aikasarjoja on jatkettu vuodesta 1975 eteenpäin Tilastokeskuksen päivittyneillä tiedoilla. Tilaston käypähintaiset sarjat ovat nykymarkoissa tai euroissa, lisäksi aikavälillä 1860-1960 käypähintaisen sarjan arvo on laskettu myös vanhoissa markoissa eli ennen vuoden 1963 rahauudistuksen arvoa vastaavin käyvin hinnoin. Tämän sarjan käypähintainen arvo on saatu kertomalla nykymarkoissa oleva sarja sadalla. Eurot on muunnettu markoiksi kertomalla ne luvulla 5,94573. Väestön määränä on vuodesta 1975 lähtien vuoden keskiväkiluku.
Työllisyyttä on mitattu toteutuneina työtunteina ja työllisten lukumääränä vuodesta 1960 lähtien. Aikaisemmin työpanosta mitattiin henkilötyövuosina, jolloin osa-aikaiset työntekijät muunnettiin kokovuotisiksi. Henkilötyövuoden käsite ei ota huomioon muutoksia vuotuisessa työtuntimäärässä. Työpanosindeksi kuvaa henkilötyövuosien kehitystä 1860-1960, ja sitä on jatkettu vuonna 1960 toteutuneiden työtuntien sarjalla ja jälleen vuonna 1975 ESA2010:n mukaisella toteutuneiden työtuntien sarjalla.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet