Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cc -- Konsumenternas förtroende: Tidsserierna för nettotal och svarsfördelningar, 1995M10-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-02-27
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4:
Nettotal
B1 Egen ekonomi nu (nettotal):
Nettotal
B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%):
%
B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%):
%
B13 Egen ekonomi nu (nettotal): Likadan (%):
%
B14 Egen ekonomi nu (nettotal): Något sämre (%):
%
B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket sämre (%):
%
B16 Egen ekonomi nu (nettotal): Kan inte säga (%):
%
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal):
Nettotal
B21 Egen ekonomi om 12 månader: Mycket bättre (%):
%
B22 Egen ekonomi om 12 månader: Något bättre (%):
%
B23 Egen ekonomi om 12 månader: Likadan (%):
%
B24 Egen ekonomi om 12 månader: Något sämre (%):
%
B25 Egen ekonomi om 12 månader: Mycket sämre (%):
%
B26 Egen ekonomi om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal):
Nettotal
B31 Finlands ekonomi nu: Mycket bättre (%):
%
B32 Finlands ekonomi nu: Något bättre (%):
%
B33 Finlands ekonomi nu: Likadan (%):
%
B34 Finlands ekonomi nu: Något sämre (%):
%
B35 Finlands ekonomi nu: Mycket sämre (%):
%
B36 Finlands ekonomi nu: Kan inte säga (%):
%
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal):
Nettotal
B41 Finlands ekonomi om 12 månader: Mycket bättre (%):
%
B42 Finlands ekonomi om 12 månader: Något bättre (%):
%
B43 Finlands ekonomi om 12 månader: Likadan (%):
%
B44 Finlands ekonomi om 12 månader: Något sämre (%):
%
B45 Finlands ekonomi om 12 månader: Mycket sämre (%):
%
B46 Finlands ekonomi om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B5 Konsumentpriserna nu (Inflations-%):
%
B51 Konsumentpriserna nu: Mycket högre (%):
%
B52 Konsumentpriserna nu: Ganska mycket högre (%):
%
B53 Konsumentpriserna nu: Något högre (%):
%
B54 Konsumentpriserna nu: På samma nivå (%):
%
B55 Konsumentpriserna nu: Lägre (%):
%
B56 Konsumentpriserna nu: Kan inte säga (%):
%
B6 Konsumentpriserna om 12 månader (Inflations-%):
%
B61 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger snabbare än för närvarande (%):
%
B62 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger i samma takt som för närvarande (%):
%
B63 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger långsammare än för närvarande (%):
%
B64 Konsumentpriserna om 12 månader: Hålls på nuvarande nivå (%):
%
B65 Konsumentpriserna om 12 månader: Sjunker från den nuvarande nivån (%):
%
B66 Konsumentpriserna om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal):
Nettotal
B71 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Mycket mera (%):
%
B72 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Något mera (%):
%
B73 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Lika mycket (%):
%
B74 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Något mindre (%):
%
B75 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Mycket mindre (%):
%
B76 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal):
Nettotal
B81 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ökat mycket (%):
%
B82 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ökat något (%):
%
B83 Egen arbetslöshetsrisk nu: Förblivit oförändrad (%):
%
B84 Egen arbetslöshetsrisk nu: Minskat något (%):
%
B85 Egen arbetslöshetsrisk nu: Minskat mycket (%):
%
B86 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ingen risk (%):
%
B87 Egen arbetslöshetsrisk nu: Kan inte säga (%):
%
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal):
Nettotal
C11 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Fördelaktig tidpunkt (%):
%
C12 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Ingendera (%):
%
C13 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Ofördelaktig tidpunkt (%):
%
C14 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Kan inte säga (%):
%
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal):
Nettotal
C21 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Mycket bra tid (%):
%
C22 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Ganska bra tid (%):
%
C23 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Ganska dålig tid (%):
%
C24 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Mycket dålig tid (%):
%
C25 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Kan inte säga (%):
%
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal):
Nettotal
C31 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Mycket bra tid (%):
%
C32 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Ganska bra tid (%):
%
C33 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Ganska dålig tid (%):
%
C34 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Mycket dålig tid (%):
%
C35 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Kan inte säga (%):
%
D1 Penningsituation nu (nettotal):
Nettotal
D11 Penningsituation nu: Kan spara mycket (%):
%
D12 Penningsituation nu: Kan spara något (%):
%
D13 Penningsituation nu: Pengarna räcker nätt och jämt (%):
%
D14 Penningsituation nu: Tvungen att använda besparingar (%):
%
D15 Penningsituation nu: Skuldsätter sig (%):
%
D16 Penningsituation nu: Kan inte säga (%):
%
D2 Möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal):
Nettotal
D21 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Mycket sannolikt kan spara (%):
%
D22 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Ganska sannolikt kan spara (%):
%
D23 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Ganska sannolikt kan inte spara (%):
%
D24 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Mycket sannolikt kan inte spara (%):
%
D25 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Kan inte säga (%):
%
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
D51 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Ja, säkert (%):
%
D52 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Eventuellt (%):
%
D53 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Troligtvis inte (%):
%
D54 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Nej (%):
%
D55 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal):
Nettotal
E11 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Mycket mera (%):
%
E12 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Något mera (%):
%
E13 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Lika mycket (%):
%
E14 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Något mindre (%):
%
E15 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Mycket mindre (%):
%
E16 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Kan inte säga (%):
%
E2 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E21 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Mycket sannolikt ja (%):
%
E22 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%):
%
E23 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Ganska sannolikt nej (%):
%
E24 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Mycket sannolikt nej (%):
%
E25 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E3 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E31 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Ny bil säkert (%):
%
E32 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Ny bil eventuellt (%):
%
E33 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Begagnad bil säkert (%):
%
E34 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Begagnad bil eventuellt (%):
%
E4 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E41 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Ja, säkert (%):
%
E42 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Eventuellt (%):
%
E43 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Troligtvis inte (%):
%
E44 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Nej (%):
%
E45 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E51 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Mycket sannolikt ja (%):
%
E52 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%):
%
E53 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt nej (%):
%
E54 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Mycket sannolikt nej (%):
%
E55 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E62 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Heminredning (% av konsumenterna):
%
E63 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsbostad (% av konsumenterna):
%
E64 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hemelektronik (% av konsumenterna):
%
E65 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hushållsmaskiner (% av konsumenterna):
%
E66 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hobby- eller sportredskap (% av konsumenterna):
%
E67 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Andra fortskaffningsmedel än bil (% av konsumenterna):
%
E68 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor i Finland (% av konsumenterna):
%
E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna):
%
2024-03-27
2019-05-27
Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
001_11cc_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 , B1 Egen ekonomi nu (nettotal) , B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%) ,

Valda 1 Totalt 132

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M10 , 1995M11 , 1995M12 ,

Valda 1 Totalt 341

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas
Perioden 10/1995-04/2019: Uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras - enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.