Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ib -- Antalet fordon i registret (inkl. Åland), 1922-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
2019-04-16
Motorfordonsbeståndet, Statistikcentralen
001_11ib_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1922 , 1923 , 1924 ,

Valda 1 Totalt 101

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Tillståndspliktiga bilar , Personbilar ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Fr.o.m. år 1990 ingår inte fordonen i Ålands separata register i följande tidsserier:# - motorcyklar > 125 cm3
- mopeder fram till år 1997
- snöskotrar
- husvagnar, påhängsvagnar och andra släpvagnar
- tre- eller fyrhjulingar L5/L5e

Registreringen av mopeder inleddes 1.7.1995. Antalet mopeder åren 1958-1969 är uppskattningar, för åren 1970-1994 har uppgifterna erhållits ur försäkringsbeståndet.

Registreringen av snöskotrar inleddes 1.2.1995.

På Åland baserar sig indelningen i traktorer och motorarbetsmaskiner delvis på uppskattningar.

Påhängsvagnar omfattar också för specialtransport konstruerade påhängsvagnar och tankpåhängsvagnar.

Tabellen innehåller fordon som temporärt tagits ur trafik fr.o.m. år 2007.

.... = uppgift inte tillgänglig
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Fordonsklass

Fordonsklass

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon