Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

138w -- Komponenter av produktivitetsförändring (förädlingsvärde/arbetade timmar), 1976-2022*

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Arbetsproduktiviteten:
Procentenhet
Bostadsbyggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Andra byggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Bidrag av maskiner och apparaters intensivitet till arbetets produktivitet:
Procentenhet
ICT-kapitalets intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
FoU-kapitalets intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Bidrag av annat kapitals intensivitets till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Kapitals intensivitets bidrag till arbetets produktivitet (totalt):
Procentenhet
Bidrag av arbetskraftens kvalitet till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Omfördelning av arbetade timmar:
Procentenhet
Bidraget av Multifaktorproduktivitet till arbets produktivitet:
Procentenhet
Arbetsproduktiviteten, index, 2015=100:
Indextal
2024-03-15
2021-10-15
Statistikcentralen, lönsamhetsundersökningar
001_138w_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetsproduktiviteten , Bostadsbyggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet , Andra byggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1977 , 1978 ,

Valda 1 Totalt 47

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , B Utvinning av mineral (05-09) , 05-09 Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 78

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Icke-marknadsproducenter (producenttyp T30) och ordbrukssektorn uteslöts från beräkningarna. När produktivitetstypen är arbetsproduktivitet, är kapitaltypens intensitet = mängden kapitaltjänster av kapitaltypen per arbetstimme. Exempel: ICT-kapitalintensitet = mängden kapitaltjänster/arbetstimme för ICT-utrustningen. Bidraget av förändringen av kvaliteten på arbetsinsatsen är inverkan av förändringar av kvaliteten på arbetskraften (ålder, kön, utbildningsnivå) på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av omallokering av arbetsinsatsen beskriver hur arbetskraften övergår från en näringsgren till en annan. Bidraget av totalproduktiviteten fås som en residual, då alla övriga bidrag med anknytning till arbetskraften och kapitalet har beräknats och förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet är känd.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift