Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

138z -- Komponenter av produktions förändring, 1976-2022*

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidrag av insatsförbrukning till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidrag av kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidrag av arbetade timmar till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidrag av arbetskvalitet till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Kapitaltillskottets bidrag till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidraget av Multifaktorproduktivitet till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
ICT-kapitalets bidrag till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bostadsbyggnaders bidrag till volymförändring av produktion:
Procentenhet
Bidraget av maskiner och apparater till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
FoU-kapitalets bidrag till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Bidrag av annat kapital till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
2024-03-15
2021-08-25
Statistikcentralen, lönsamhetsundersökningar
001_138z_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Volymförändringar av produktion , Bidrag av insatsförbrukning till volymförändringar av produktion , Bidrag av kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats till volymförändringar av produktion ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1977 , 1978 ,

Valda 1 Totalt 47

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 05-09 Utvinning av mineral , 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc. , 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri ,

Valda 0 Totalt 59

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Icke-marknadsproducenter (producenttyp T30) och ordbrukssektorn uteslöts från beräkningarna. Bidraget av förändringen av kvaliteten på arbetsinsatsen är inverkan av förändringar av kvaliteten på arbetskraften (ålder, kön, utbildningsnivå) på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av totalproduktiviteten fås som en residual, då alla övriga bidrag med anknytning till arbetskraften och kapitalet har beräknats och förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet är känd. Bidraget av insatsförbrukningen är inverkan av förändringen av mängden insatsförbrukning på produktiviteten/förändringen av produktionen.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift