Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2019-02-06
2019-05-29
2019-02-06
Statistikcentralen / Förtjänstnivåindex
ati_003_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

* Preliminär uppgift.
Revideringar i denna statistik
Statistikens beskrivelse
Concepts och definitions

Information

På grund av en ändring av beräkningsmetoden och en utvidgning av materialet är uppgifterna inte jämförbara före och efter år 2010.

Sektorn

Fr.o.m. år 2010 publiceras medelinkomsterna för den privata sektorn tillsammans med medelinkomsterna för sektorn Övriga. Sektorn Övriga omfattar icke-vinstsyftande samfund, församlingar, organisationer och från och med 2010 universiteten.

Kön

Löntagarens kön

Kvartal

Medelinkomster publiceras kvartalsvis.

Information

Medelinkomst

Lön för ordinarie arbetstid, som omfattar löntagarnas resultatpremier. 2000-2009 medelinkomster omfattar också engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Båda posterna av engångsnatur läggs till den ordinarie lönen som årliga genomsnitt.