Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

120 -- Riksdagsvalen 1983-2019, partiernas väljarstöd

Välj variabler

Nej
2019-04-24
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
020_evaa_120
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 491

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019 , 2015 , 2011 ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Partiernas röster, totalt , SDP , SAF ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Kommungrupperingar och valkretsar
I riksdagsvalet 2019 har kommunerna placerats i valkretsar efter
gällande valkretsindelning. Beträffande tidigare val bör noteras att
även om summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna
inte alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.

De kvinnliga kandidaternas röstetal 1987 och 1983 finns angivna kommunvis efter parti i den tryckta
publikationen om riksdagsval för resp. valår (1987: tabell 7 och 1983: tabell 8)

Partier i riksdagsvalen 1983-2019:
CENT
Centern i Finland CENT 1991-2019
Centerpartiet 1983-1987
SAF
Sannfinländarna SAF 1999-2019
Finlands Landsbygdsparti FLP 1983-1995
SAML
Samlingspartiet SAML 1983-2019
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1983-2019
GRÖNA
Gröna förbundet GRÖNA 1991-2019
Gröna inte som eget parti 1987
Separat valmansförening Gröna 1983, ingick i gruppen övriga
VÄNST
Vänsterförbundet VÄNST 1991-2019
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk DFFF 1983-1987
SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1983-2019
KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2003-2019
Finlands Kristliga förbundet FKF 1983-1999
FKP
Finlands Kommunistiska Parti FKP 1999-2019
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism KAP 1991-2019
LIBE
Liberalpartiet - Frihet att välja 2019
Piratp.
Piratpartiet 2011-2019
EOP
Djurrättspartiet 2019
KP
Medborgarpartiet 2019
FP
Feministiska partiet 2019
IP
Självständighetspartiet IP 2007-2019
Förändringskrafterna i Finland FKF 2003
Förbundet för det Fria Finland FFF 1995-1999
Sin
Blå framtid 2019
SKE
Suomen Kansa Ensin 2019
STL
Seitsemän tähden liike 2019
Förändr.2011
Förändring 2011 2011-2015
FAP
Finlands Arbetarparti FAP 2007-2015
KA
För de fattigas väl KA 2003-2015
SVR (2011)
Blåvita Fronten SVR 2015
Frihetspartiet - Finlands Framtid VP 2011
SSP
Seniorpartiet i Finland SSP 2007-2011
Pensionärer för Folket PFF 1995-2003
Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland OPF 1991
LIB (2007)
Liberalerna LIB 2003-2007
Liberala folkpartiet LFP 1987-1999
År 1983 tillsammans med Centern i Finland CENT
SIK (2007)
Fosterländska folkrörelsen i Finland SIK 2007
Finland reser sig - Folket förenas SNKY 2003
+ Mänsklighetspartiet MP 1991
SKS (2007)
Finlands Folkets Blåvita SKS 2003-2007
+ Ungfinska Partiet UNGF 1995-1999
YVP (2007)
Partiet för gemensamt ansvar YVP 1995, 2003-2007
Pensionärernas och de grönas samarbetsparti PGP 1991
EBP (2003)
Det Eko-Brokiga Partiet EBP 1999-2003
Ekologiska Partiet EKOL 1995
Ekologiska Partiet de Gröna EKOL 1991
NLP (1999)
Naturlagspartiet NLP 1995-1999
REFO (1999)
Reformgruppen REFO 1999
FPP (1999)
Finlands Pensionärers Parti FPP 1987-1999
KHP (1991)
Konstitutionella högerpartiet KHP 1983-1991
Annat parti
Kvinnopartiet KVINNOP 1995
Kvinnopartiet KVP 1991
Demokratiskt Alternativ DA 1987
Förbundet för Medborgarmakt FMM 1983
Övriga
Valmansföreningar
Övriga grupper