Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och landskap 1969-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-11-30
Statistikcentralen
ksyyt_003_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , FASTA FINLAND , Nylands landskap ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01-54 DÖDA TOTALT (A00-Y89) , 01-41 SJUKDOMAR OCH ALKOHOLFÖRGIFTNINGSOLYCKA (A00-R99, X45) , 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65) ,

Valda 0 Totalt 64

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1969 , 1970 , 1971 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Klassificering
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2017 i hela tidsserien. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper):
Skapandet av dödsorsaksklassificeringen med 54 grupper av grundläggande klassificeringar som använts under
olika år finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar. Uppgifterna är jämförbara i tidsserien
utom klassificeringen av lunginflammation, som har förändrats åren 2005 och 2006. Då började man följa
en internationell regel. Enligt denna regel accepteras lunginflammation inte som en underliggande dödsorsak,
om det finns en kronisk försvagande sjukdom i dödsattesten. I detta fall väljer man den ifrågavarande sjukdomen
som den underliggande dödsorsaken. Denna klassificeringsförändring infördes gradvis under åren 2005-2006.
Förändringen minskade antalet döda av lunginflammation med ungefär en tredjedel. Dessa fall flyttade för det mesta
till demens och sjukdomar i hjärnans kärl.
Avlidna för vilka man inte har fått dödsattest hör 1969-1997 till gruppen 40 och fr.o.m. 1998 till gruppen 54.