Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

005 -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön 1998-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-12-21
Statistikcentralen
ksyyt_005_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: DÖDA TOTALT (A00-Y89) , SJUKDOMAR TOTALT (A00-R99 exkl. R999) , I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99) ,

Valda 0 Totalt 1 725

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
.. = uppgift sekretessbelagd
- = koden är inte giltig som en underliggande dödsorsak för detta är
Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå):
Från klassificeringen visas bara koder, som man accepterar som en underliggande dödsorsak.
Man föredrog alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som
underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998-2004. Denna regel är inte giltig fr.o.m. statistikåret 2005.
Enligt en internationell regel accepteras lunginflammation inte som en underliggande dödsorsak, om det finns en
kronisk försvagande sjukdom i dödsattesten. I detta fall väljer man den ifrågavarande sjukdomen som den underliggande
dödsorsaken. Denna klassificeringsförändring infördes gradvis under åren 2005-2006. Förändringen minskade antalet
döda av lunginflammation med ungefär en tredjedel. Dessa fall flyttade för det mesta till demens och sjukdomar
i hjärnans kärl.
Fr.o.m 2007 akut pankreatit orsakade av alkohol hör till K85 i stället för K86.
En ny kod J09 togs i bruk 2009.
En ny kod W46 togs i bruk 2013. W45 innehöll fallen förut.
En ny kod C86 togs i bruk 2015. C84 innehöll fallen förut.
En ny kod K64 togs i bruk 2015 för att ersättä koden I84.