Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Döda genom olycksfall eller våld efter underliggande dödsorsak (klassificering med 122 grupper), ålder och kön, berusade separat 1998-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-11-22
Statistikcentralen
ksyyt_006_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 001-122 DÖDA TOTALT (V01-Y89) , 001-072, 121-122 OLYCKOR TOTALT (V01-X59, Y85-Y86) , 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99) ,

Valda 0 Totalt 141

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
.. = uppgift sekretessbelagd, summorna inkluderar data
. = se Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar)
Under åren 1998-2004 föredrog man alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför
alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken. Denna regel är inte giltig fr.o.m. statistikåret 2005.
Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar):
Berusning betyder här att den utfärdande läkaren har antecknat alkoholiberusningen som
bidragande dödsorsak i dödsattesten. Förgiftningar ingår inte i denna kategori (.).