Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bt -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och landskap, 1969-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Döda:
antal
2022-12-09
2018-12-17
Dödsorsaker, Statistikcentralen
020_11bt_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00-54 Totalt , 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45) , 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072) ,

Valda 0 Totalt 65

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1969 , 1970 , 1971 ,

Valda 1 Totalt 52

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Landskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)

Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.