Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bv -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Döda:
antal
2022-12-09
2018-12-17
Dödsorsaker, Statistikcentralen
020_11bv_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A00-Y89 Totalt , U00-U85 XXII Koder för specialfall , U07 Covid-19 virusinfektion (U071, U072) ,

Valda 0 Totalt 1 728

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 23

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå)

Enligt en internationella regel av WHO föredrogs alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998-2004. Denna regel är inte giltig från och med 2005.

Förändring i WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak från och med 2005, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Koden C97 togs ur bruk 2005 och man använder andra koder C00-C80 i stället för C97.
En ny kod I15 togs i bruk 2005. Koderna I10-I13 innehöll de flesta fallen förut.
Koderna P71 och P74 togs ur bruk 2005 och man använder andra P-koder i stället för dessa koder.
Från och med 2007 akut pankreatit orsakade av alkohol hör till koden K85 i stället för koden K86.
En ny kod J09 togs i bruk 2009.
Koderna C78-C79 togs ur bruk 2012 och koden C77 2013. Man använder andra koder C00-C80 i stället för dessa koder.
Från och med 2012 innehåller koden X42 dödsfall med tramadol-läkemedel i stället för koden X40.
En ny kod W46 togs i bruk 2013. Koden W45 innehöll fallen förut.
En ny kod C86 togs i bruk 2015. Koden C84 innehöll fallen förut.
En ny kod K64 togs i bruk 2015 för att ersätta koden I84, som togs ur bruk.
En ny kod A97 togs i bruk 2019 för att ersättä koderna A90-A91, som togs ur bruk.
Koden B59 togs ur bruk 2019 och man använder koden B48 i stället för B59.
En ny kod G14 togs i bruk 2019. Koderna G10-G12 innehöll de flesta fallen förut.
En ny kod U07 togs i bruk 2020. Den innehåller covid-19 virusnfektioner U071, U072.