Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaat äänestysalueittain kunnallisvaaleissa 2008, Etelä-Savon vaalipiiri

Välj variabler

Nej
2009-12-03
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
490_kvaa_2008_130
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Asikainen Paula / KESK / Enonkoski , Kaasinen Matti / KESK / Enonkoski , Kautonen Tuomo / KESK / Enonkoski ,

Valda 0 Totalt 1 576

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Enonkoski / Kunta yhteensä , Enonkoski / Enonkoski , Heinävesi / Kunta yhteensä ,

Valda 0 Totalt 115

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Äänimäärä yhteensä , Osuus äänistä ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
.. = Tieto on liian epävarma esitettäväksi
... = Tieto on luottamuksellinen