Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Värdepappersföretagens balansräkningar kvartalsvis fr.o.m. år 2014

Välj variabler

Statistikcentralen
Finansiell statistik
Telefon: + 358 029 5511
Nej
2018-04-19
tusen euro
2018-04-19
Statistikcentralen
spy_002_2017q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: AKTIVA , Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning , Finansiella tillgångar som innehas för handel ,

Valda 0 Totalt 45

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017Q4 , 2017Q3 , 2017Q2 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
. (-) Inga observationer
.. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner