Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11m2 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous tehtäväalueittain, vuositieto, 2015-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13699 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymät, (3)
  3. Tehtäväalue: Yhteensä, 1.1. Yleishallinto, 1.2. Sosiaali- ja terveystoimi, 1.2.1. Sosiaalitoimi, ..., 1.5. Liiketoiminta (10)
  4. Tiedot: Pisteluku (2015=100), Vuosimuutos, %, (2)


 2. 11m3 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous menolajeittain, neljännestieto, 2015Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40180 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymät, (3)
  3. Menolaji: Yhteensä, 1. Käyttökustannukset, 1.1 .Henkilöstökustannukset, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 3. Rahoitusmenot (14)
  4. Tiedot: Pisteluku (2015=100), Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 3. 11m4 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous menolajeittain, vuositieto, 2015-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15885 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymät, (3)
  3. Menolaji: Yhteensä, 1. Käyttökustannukset, 1.1 .Henkilöstökustannukset, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 3. Rahoitusmenot (14)
  4. Tiedot: Pisteluku (2015=100), Vuosimuutos, %, (2)


 4. 11m5 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous tehtäväalueittain, neljännestieto, 2015Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31978 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymät, (3)
  3. Tehtäväalue: Yhteensä, 1.1. Yleishallinto, 1.2. Sosiaali- ja terveystoimi, 1.2.1. Sosiaalitoimi, ..., 1.5. Liiketoiminta (10)
  4. Tiedot: Pisteluku (2015=100), Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 5. 11m6 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi menolajeittain (Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimi), vuositieto, 2015-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11285 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1. Käyttökustannukset, 1.1. Henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 1.3.2. Muut käyttömenot, muut (11)
  3. Tiedot: Pisteluku, Vuosimuutos, %, (2)


 6. 11m7 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100) kuntatalous peruspalvelujen hintaindeksi (KUPHI) menolajeittain, neljännestieto, 2015Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20830 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1. Käyttökustannukset, 1.1. Henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 1.3.2. Muut käyttömenot, muut (11)
  3. Tiedot: Pisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 7. 11m8 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous menolajeittain, vuositieto, 2015-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13220 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1. Kulutusmenot, 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 5. Muut menot (17)
  3. Tiedot: Pisteluku, Vuosimuutos, %, (2)


 8. 11m9 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous menolajeittain, neljännestieto, 2015Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25576 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1. Kulutusmenot, 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 5. Muut menot (17)
  3. Tiedot: Pisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 9. 11ma -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous hallinnonaloittain, vuositieto, 2015-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12407 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Hallinnonala: Yhteensä, 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, ..., 11 Ympäristöministeriö (16)
  3. Tiedot: Pisteluku, Vuosimuutos, %, (2)


 10. 11mb -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous hallinnonaloittain, neljännestieto, 2015Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24287 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Hallinnonala: Yhteensä, 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, ..., 11 Ympäristöministeriö (16)
  3. Tiedot: Pisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 11. 11mc -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, valtiontalous menolajeittain, vuositieto, 1975-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26090 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1 Kulutusmenot, 2 Siirtomenot, (3)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 12. 11md -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, valtiontalous menolajeittain, neljännestieto, 1975Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53000 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Menolaji: Yhteensä, 1 Kulutusmenot, 2 Siirtomenot, (3)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 13. 11me -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, kuntatalous tehtäväalueittain, vuositieto, 1975-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31998 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Tehtäväala: Yhteensä, 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, ..., KUPHI kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (7)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 14. 11mf -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, kuntatalous tehtäväalueittain, neljännestieto, 1975Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 77514 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Tehtäväala: Yhteensä, 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, ..., KUPHI kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (7)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 15. 11mg -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, valtiontalous hallinnonaloittain, vuositieto, 1975-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40834 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Hallinnonala: Valtiontalous yhteensä, 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, ..., 11 Ympäristöministeriö (12)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 16. 11mh -- Julkisten menojen hintaindeksi vanhat, valtiontalous hallinnonaloittain, neljännestieto, 1975Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 108810 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Hallinnonala: Valtiontalous yhteensä, 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, ..., 11 Ympäristöministeriö (12)
  3. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2010=100) (6)


 17. 11mj -- Julkisten menojen hintaindeksin vanhat perusvuodet kuntataloudelle mukaan lukien sosiaali ja terveystoimi, neljännestieto, 1975Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 94741 Päivitetty: 20240214 08.00

  1. Vuosineljännes: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Tehtäväala: 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, 122 Terveydenhuolto, (3)
  3. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymät, (3)
  4. Tiedot: Pisteluku (1977=100), Pisteluku (1985=100), Pisteluku (1995=100), Pisteluku (2000=100), ..., Pisteluku (2015=100) (7)