Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

138w -- Työn tuottavuuden (arvonlisäys/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
29.6.2023
Työn tuottavuus (arvl):
Prosenttiyksikkö
Asuinrakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Muiden rakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Koneiden ja laitteiden intenstiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
ICT -intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
TK -intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Muun pääoman intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Pääomaintensiteetin (yht.) kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Työpanoksen laadun kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Työtuntien toimialoittaisen uudelleenallokoitumisen kontribuutio:
Prosenttiyksikkö
Kokonaistuottavuuden kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl):
Prosenttiyksikkö
Työn tuottavuus (tuotos), indeksi, 2015=100:
Indeksipisteluku
15.3.2024
15.10.2021
Tilastokeskus, tuottavuustutkimukset
001_138w_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Työn tuottavuus (arvl) , Asuinrakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl) , Muiden rakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl) ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1976 , 1977 , 1978 ,

Valittu 1 Yhteensä 47

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) , 05-09 Mineraalien kaivu ,

Valittu 0 Yhteensä 78

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Markkinattomat tuottajat (tuottajatyyppi T30) ja maatalouden toimialat eivät sisälly laskelmiin. Kun tarkastellaan työn tuottavuutta, on pääomavaran intensiteetti = pääomavaran pääomapalveluiden määrä per työtunti. Esim. ICT-pääomaintensiteetti= ICT-laitteiden pääomapalveluiden määrä/työtunti. Työpanoksen laadun kontribuutio on työvoiman laadussa (ikä, koulutustaso) tapahtuneiden muutosten vaikutus tuottavuuteen/arvl:n muutokseen. Työtuntien toimialoittaisen uudelleenallokoitumisen kontribuutio kuvaa työvoiman siirtymistä toimialoilta toisille. Kokonaistuottavuuden kontribuutio saadaan residuaalina, kun kaikki muut työvoimaan ja pääomaan liittyvät kontribuutiot on laskettu ja tuottavuuden/arvl:n muutos tiedetään.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2021*

* ennakkotieto

2022*

* ennakkotieto