Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12bc -- Bruttonationalprodukt per invånare och region, årsvis, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 166774 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., SK213 Ålands skärgård (119)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Uppgifter: I löpande priser, euro, Index, hela Finland=100, Index, PPS, Euroområdet=100, Index, PPS, EU27=100, ..., Volymserie, referensår 2015 (7)


 2. 12bd -- Inkomster och produktion per region, årsvis, 2000-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69689903 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., Utomregionalt territorium (120)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P2K Insatsförbrukning, utgifter, P119K Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), utgifter, ..., D31K Produktsubventioner, utgifter (9)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentliga samfund, (3)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Värdeförändringar, %, Prisförändringar, % (5)


 3. 12be -- Investeringar och fast kapital per region, årsvis, 2000-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17230190 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., Utomregionalt territorium (120)
  2. Transaktion: P51K Fast bruttoinvestering, utgifter, (1)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentliga samfund, (3)
  5. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N112 Övriga byggnader och anläggningar, N113 Maskiner, inventarier och transportmedel, N114-N117 Övrig bruttobildning av fast kapital (5)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  7. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)


 4. 12bf -- Hushållens inkomster och utgifter per region, årsvis, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 272749 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., SK213 Ålands skärgård (119)
  3. Transaktion: B2N Driftsöverskott, netto, B3N Sammansatt förvärvsinkomst, netto, D11R Erhållen egentlig lön, inkomster, D12R Arbetsgivares sociala avgifter, inkomster, ..., B6N Disponibel inkomst, netto (13)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  5. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)


 5. 12bg -- Sysselsättning och arbetstimmarna per region, årsvis, 2000-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11398940 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., Utomregionalt territorium (120)
  2. Transaktion: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer), E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), ..., E22 Utförda arbetstimmar, löntagare, inhemsk (1 000 000 h) (6)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentliga samfund, (3)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  6. Uppgifter: Ursprunglig serie, (1)


 6. 13ee -- Uppgifter per person och region, årsvis, 2000-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 228487 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, ..., SK213 Ålands skärgård (119)
  2. Transaktion: B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris, B6N Disponibel inkomst, netto, (2)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  4. Uppgifter: I löpande priser, euro, I föregående års priser, euro, Volymförändringar, %, Värdeförändringar, %, ..., Medelfolkmängd (6)