Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h4 -- Andel och antal företag som anordnat utbildning, andel deltagare i kurser eller annan utbildning samt erhållna kurstimmar efter näringsgren och huvudnäringsgren, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58469 Ändrad senast: 20230629 12.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. Näringsgren: Totalt, Huvudindustrin för tillverkning 01-11, 01 Utvinning av mineral, 02 Livsmedelsframställning, ..., 20 Övriga tjänster (23)
  3. Uppgifter: Alla företag (antal), Alla företag, personal (antal), Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%), Företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (antal), ..., Studier på annat sätt än i kursform: självstudier, andel deltagare (%) (20)


 2. 12pg -- Andel och antal företag som anordnat utbildning, andel deltagare i kurser eller annan utbildning samt erhållna kurstimmar efter företagets storlek, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52097 Ändrad senast: 20230629 12.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. Antal anställda: Totalt, 10 - 19 personer, 20 - 49 personer, 50 - 249 personer, ..., 1 000 eller mer personer (7)
  3. Uppgifter: Alla företag (antal), Alla företag, personal (antal), Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%), Företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (antal), ..., Studier på annat sätt än i kursform: självstudier, andel deltagare (%) (20)


 3. 13vl -- Kostnaderna för kursutbildning samt extern utbildningsanordnare efter företagets storlek, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37041 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. Uppgifter: Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna, %, Utbildningskostnader per anställd, euro, Utbildningskostnader per utbildningsdeltagare, euro, Utbildningskostnader per utbildningstimme, euro, ..., Andra anordnares andel av utbildningsanordnarna, % (18)
  3. Antal anställda: Totalt, 10 - 19 personer, 20 - 49 personer, 50 - 249 personer, ..., 1 000 eller mer personer (7)


 4. 13vm -- Kostnaderna för kursutbildning samt extern utbildningsanordnare efter näringsgren och huvudnäringsgren, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42722 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. Uppgifter: Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna, %, Utbildningskostnader per anställd, euro, Utbildningskostnader per utbildningsdeltagare, euro, Utbildningskostnader per utbildningstimme, euro, ..., Andra anordnares andel av utbildningsanordnarna, % (18)
  3. Näringsgren: Totalt, Huvudindustrin för tillverkning 01-11, 01 Utvinning av mineral, 02 Livsmedelsframställning, ..., 20 Övriga tjänster (23)


 5. 13vp -- Kursutbildningens innehåll som andelar av kursutbildningstimmarna i intern och/eller extern utbildning, %, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7348 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. sf: a1, a3, a5, a7, ..., a23 (12)
  3. f: Endast intern utbildning, Endast extern utbildning, Både intern och extern utbildning, Totalt, (4)
  4. Uppgifter: Innehållsområdets andel av kursutbildningstimmarna, %, (1)


 6. 13vq -- Inverkningarna av begränsningarna till följd av coronapandemin på personalens kompetensutveckling, %, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18660 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Uppgifter: Det fanns färre utbildningsmöjligheter för personalen än tidigare, %, Färre deltog i utbildning jämfört med tidigare, %, Färre utbildningsdagar än tidigare användes för att utveckla personalens kunnande, %, Företagen anordnade utbildning som annars inte skulle finnas att tillgå, %, ..., Någon annan inverkan, % (9)
  3. kaannos: Totalt, Huvudindustrin för tillverkning 01-11, Huvudindustrin för tjänster 12-20, (3)
  4. Antal anställda: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  5. korga: Totalt, u, kk, (3)


 7. 13vr -- Begränsningar eller hinder för utvecklingen av personalens kompetens i företagen, %, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6680 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. daega: a1, c1, e1, g1, ..., q1 (9)
  3. korga: Totalt, cc, ee, gg, ..., kk (6)
  4. Uppgifter: Andel av de företag som granskas, %, (1)


 8. 13x9 -- Utbildningens innehåll som andelar av kursutbildningstimmarna efter företagets storlek och huvudnäringsgren, %, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9517 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. sf: a1, a3, a5, a7, ..., a23 (12)
  3. Antal anställda: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  4. kaannos: Totalt, Huvudindustrin för tillverkning 01-11, Huvudindustrin för tjänster 12-20, (3)
  5. Uppgifter: Innehållsområdets andel av kursutbildningstimmarna, %, (1)


 9. 13xa -- Utbildningens innehåll som andelar av kursutbildningstimmarna efter företagets huvudnäringsgren och storlek, %, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8340 Ändrad senast: 20230324 08.00

  1. År: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. f: Endast intern utbildning, Endast extern utbildning, Både intern och extern utbildning, Totalt, (4)
  3. kaannos: Totalt, Huvudindustrin för tillverkning 01-11, Huvudindustrin för tjänster 12-20, (3)
  4. Antal anställda: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  5. Uppgifter: Andelen utbildningstimmar som är obligatoriska av alla utbildningstimmar, %, (1)