Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12d7 -- Jordbrukets inkomster, utgifter och produktion, årsvis, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87834 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn: 01 Spannemål (inklusive utsäde), 01.1 Vete och spelt, 01.2 Råg och blandsäd av vete och råg, 01.3 Korn, ..., 31 Företagsinkomst (27-28-29+30) (75)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: Till producentpris, i löpande priser, miljoner euro, Produktsubventioner, i löpande priser, miljoner euro, Till baspris, i löpande priser, miljoner euro, Till producentpris, i föregående års priser, miljoner euro, ..., Till baspris, prisförändringar, % (12)


 2. 12da -- Jordbrukets arbetsinsats, årsvis, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5745 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn: 40 Total arbetsinsats i jordbruket, 41 Oavlönat arbete i jordbruket, 42 Avlönat arbete i jordbruket, (3)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: Arbetsinsats i jordbruket (1 000 årsverken), (1)