Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12d7 -- Jordbrukets inkomster, utgifter och produktion, årsvis, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87951 Ändrad senast: 20231006 08.00

  1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn: 01 Spannemål (inklusive utsäde), 01.1 Vete och spelt, 01.2 Råg och blandsäd av vete och råg, 01.3 Korn, ..., 31 Företagsinkomst (27-28-29+30) (75)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: Till producentpris, i löpande priser, miljoner euro, Produktsubventioner, i löpande priser, miljoner euro, Till baspris, i löpande priser, miljoner euro, Till producentpris, i föregående års priser, miljoner euro, ..., Till baspris, prisförändringar, % (12)


 2. 12da -- Jordbrukets arbetsinsats, årsvis, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5745 Ändrad senast: 20231006 08.00

  1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn: 40 Total arbetsinsats i jordbruket, 41 Oavlönat arbete i jordbruket, 42 Avlönat arbete i jordbruket, (3)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: Arbetsinsats i jordbruket (1 000 årsverken), (1)