Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11t2 -- Inhemsk försäljning av oljeprodukter, 2017M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 133956 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2023M06 (78)
  2. Oljeprodukt: Totala oljeprodukter, Flytgas, Flytgas, bulkförsäljning till industrin, Flytgas, flaska gas, industri, ..., Raffineringsbränsle (27)
  3. Uppgifter: Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, 2017M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43793 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2023M06 (78)
  2. Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3): 1 Totala oljeprodukter, 1.1 Jetbränsle, 1.2 Lätt brännolja, 1.3 Tung brännolja, (4)
  3. Uppgifter: Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton), Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3), Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (ton), Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 3. 127t -- Produktion och förbrukning av biogas efter anläggningstyp, 2017-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9481 Ändrad senast: 20230620 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022* (6)
  2. Produktion/Förbrukning: SSS Total biogasproduktion, A Biogasförbrukning, B Fackling, (3)
  3. Anläggningstyp: SSS Totalt, A Avloppsreningsanläggningar, B Avfallsdeponier, C Anläggningar för sambehandling, D Gårdsanläggningar (5)
  4. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), (3)


 4. 12st -- Totalförbrukning av energi efter energikälla, 2010Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60127 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q2* (54)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5 Andra (15)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Andel av totalförbrukning av energi (%), Mängd, kvartalsförändring (%), ..., Kumulativ mängd fr.o.m. början av året, årsförändring (%) (8)


 5. 12su -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1992M01-2023M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242208 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Månad: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2023M06* (378)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mängd, månadsförändring (%), Mängd, årsförändring (%), Kumulativ mängd fr.o.m. början av året (GWh), ..., Andel av totalkonsumtion (%) (6)


 6. 12sv -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1960-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30660 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2022 (63)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 7. 12sz -- Energiförbrukning inom samfärdsel, 1990-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51094 Ändrad senast: 20230605 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022* (33)
  2. Energikälla: SSS TOTALT, 1 Motorbensin totalt, 1.1 Motorbensin (fossil), 1.2 Biogen bensin, ..., 9 Elektricitet (14)
  3. Transportsektorn: SSS TRANSPORTSEKTORER TOTALT, A Vägtrafik, B Inrikes flygtrafik, C Inrikes vattentrafik, D Spårtrafik (5)
  4. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), (3)


 8. 12vk -- Slutförbrukning av energi efter sektor, 1970-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19395 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Sector: SSS SLUTFÖRBRUKNING AV ENERGI TOTALT, A Industri, B Samfärdsel, C Uppvärmning av byggnader, D Övriga (5)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av slutförbrukning av energi (%), (4)


 9. 12vl -- Konsumtion av fjärrvarme efter sektor, 1970-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17013 Ändrad senast: 20221214 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021 (52)
  2. Sektorn för konsumtion av fjärrvärme: SSS KONSUMPTION AV FJÄRRVÄRME TOTALT, A Bostadshus, B Industribyggnader, C Övriga, D Nät- och mätningsförluster (5)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av konsumtion av fjärrvärme (%), (4)


 10. 12vm -- Elförbrukning efter sektor, 1960-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20917 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2022* (63)
  2. Sektorn för konsumtion av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 Industri och byggnande totalt, 1.1 Skogs industri, 1.2 Metall industri, ..., 4 Transmission- och distribution förluster (9)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 11. 12vp -- Elanskaffning efter energikälla, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19895 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Energikälla för el: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 PRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2 NETTOIMPORT AV ELEKTRICITET (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 12. 12vq -- Totalförbrukning av energi efter energikälla (alla kategorier), 1970-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84024 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5.3 Övriga bränslen (51)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), Andel av totalförbrukning av energi (%), (4)


 13. 12z8 -- CO2-utsläpp från energianvändning, 1970-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11721 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Utsläppssektorn: Växthusgasutsläpp (utan sänkor), CO2 -utsläpp från energianvänding av bränslen, (2)
  3. Uppgifter: Utsläpp (miljoner ton), Utsläpp, årsförändring (%), (2)


 14. 13gm -- CO2-utsläpp från energianvändning, 2010Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17359 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q2* (54)
  2. Utsläppssektorn: CO2 -utsläpp från energianvänding av bränslen, (1)
  3. Uppgifter: Utsläpp (miljoner ton), Utsläpp, årsförändring (%), Utsläpp, kvartalsförändring (%), Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året (miljon ton), Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året, årsförändring (%) (5)


 15. 13gn -- Energiimport och -export, kvantitet, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3772967 Ändrad senast: 20231003 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Energiprodukt: Stenkol, 1000 t, Brunkol, 1000 t, Koks, 1000 t, Kokskol, 1000 t, ..., Elektricitet, GWh (20)
  4. Land: ALLA LÄNDER TOTALT, Afghanistan, Nederländerna, Algeriet, ..., Zimbabwe (153)
  5. Uppgifter: Kvantitet, Kvantitet, årsförändring (%), Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, årsförändring (%), (4)


 16. 13j9 -- Energiimport och -export, värde, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3583676 Ändrad senast: 20231003 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Energiprodukt: TOTALT, Stenkol, Brunkol, Koks, ..., Elektricitet (19)
  4. Land: ALLA LÄNDER TOTALT, Afghanistan, Nederländerna, Algeriet, ..., Zimbabwe (153)
  5. Uppgifter: Värde (miljoner euro), Värde, årsförändring (%), Kumulativ värde fr.o.m. början av året (miljoner euro), Kumulativ värde fr.o.m. början av året, årsförändring (%), (4)