Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12ib -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, månadsvis, 2019M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 491867 Ändrad senast: 20230323 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M02 (50)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Antal passagerare, Gods och post totalt, ton, Antal passagerare, kumulativt från början av året, Gods och post, kumulativt från början av året, ton, (4)


 2. 12ii -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, årsvis, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32650 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Antal passagerare, Gods och post totalt, ton, (2)