Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12ib -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, månadsvis, 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 550747 Ändrad senast: 20230921 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Antal passagerare, Gods och post totalt, ton, Antal passagerare, kumulativt från början av året, Gods och post, kumulativt från början av året, ton, (4)


 2. 12ii -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, årsvis, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32650 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Antal passagerare, Gods och post totalt, ton, (2)