Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11cc -- Konsumenternas förtroende: Tidsserierna för nettotal och svarsfördelningar, 1995M10-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 417366 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Månad: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2024M03 (342)
  2. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%), B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (132)


 2. 11vp -- Konsumenternas förtroende efter personens kön, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75213 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 3. 11vq -- Konsumenternas förtroende efter personens åldersgrupp, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97275 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Ålder: Totalt, 18 - 29, 30 - 49, 50 - 64, 65 - 74 (5)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 4. 11vr -- Konsumenternas förtroende efter personens utbildningsnivå, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86764 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Utbildningsnivå: Totalt, 0-2 Grundnivå, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, (4)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 5. 11vs -- Konsumenternas förtroende efter område, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109239 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Område: HELA LANDET, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, SA3, SA5, MK16 Västra Finland inkl. Åland, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 6. 129h -- Konsumenternas förtroende efter personens socioekonomiska ställning, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130887 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Övriga (8)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 7. 13ai -- Konsumenternas förtroende: Utsikter och förändringar, 1995M10-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 311052 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Månad: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2024M03 (342)
  2. Kod: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)
  3. Uppgifter: Nettotal, Medeltal, Minvärde, Maxvärde, ..., Årsförändring (9)


 8. 13ax -- Konsumenternas förtroende: Svarsfördelningar och förändringar, 2019M05-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82128 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  2. Kod: B11_B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Bättre (%), B14_B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Sämre (%), B21_B22 Egen ekonomi om 12 månader: Bättre (%), B24_B25 Egen ekonomi om 12 månader: Sämre (%), ..., E52 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%) (36)
  3. Uppgifter: Procentandel, Medeltal, Minvärde, Maxvärde, ..., Årsförändring (6)