Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 114x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42925 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 2. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 3. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10437 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 4. 118v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176111 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 5. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18097 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 6. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19303 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 7. 119p -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64822 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 8. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13688 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 9. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13299 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 10. 119r -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2010M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61150 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M08 (164)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) månadsförändring, %, (3)


 11. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12153 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 12. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11528 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 13. 119t -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2005M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68629 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2023M08 (224)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) månadsförändring, %, (3)


 14. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12921 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 15. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12205 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 16. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18614 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 17. 119v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 1990M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 170341 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08 (404)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 18. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18349 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 19. 119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, månadsuppgifter, 1990M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242360 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08 (404)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 20. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 21. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21647 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 22. 13nf -- Bitumenindex, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10603 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Index basår: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Uppgifter: Indextal, årsförändring, %, (2)


 23. 13ng -- Bitumenindex, månadsuppgifter, 1990M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88508 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08 (404)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Uppgifter: månadsförändring, %, årsförändring, %, Indextal, (3)


 24. 13wu -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2020M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24294 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M08 (44)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)


 25. 13x4 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81490 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M08 (44)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)


 26. 13x6 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32867 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M08 (44)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)