Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 114x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40458 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 2. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10091 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 3. 118v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 163461 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 4. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18002 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 5. 119p -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60734 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 6. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12812 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 7. 119r -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2010M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58682 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2022M12 (156)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) månadsförändring, %, (3)


 8. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11147 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 9. 119t -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2005M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66544 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2022M12 (216)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) månadsförändring, %, (3)


 10. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11872 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 11. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17664 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 12. 119v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 167160 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 13. 119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, månadsuppgifter, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 210619 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)
  2. Index basår: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 14. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21189 Ändrad senast: 20220323 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 15. 13nf -- Bitumenindex, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10603 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Index basår: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Uppgifter: Indextal, årsförändring, %, (2)


 16. 13ng -- Bitumenindex, månadsuppgifter, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81023 Ändrad senast: 20220124 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)
  2. Index basår: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Uppgifter: månadsförändring, %, årsförändring, %, Indextal, (3)


 17. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18097 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 18. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 19. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13688 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 20. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12153 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 21. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12921 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 22. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18614 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 23. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)