Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 2. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18097 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 3. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13688 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 4. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12153 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 5. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12921 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 6. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18614 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 7. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22114 Ändrad senast: 20210125 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 8. 114x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44484 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 9. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10648 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 10. 118v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 184028 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 11. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20551 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 12. 119p -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67374 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %, (3)


 13. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13779 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 14. 119r -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2010M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62714 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) månadsförändring, %, (3)


 15. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2010-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11753 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 16. 119t -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2005M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69947 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2024M01 (229)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) månadsförändring, %, (3)


 17. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12390 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 18. 119v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172354 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M01 (409)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 19. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, årsuppgifter, 1990-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18636 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 20. 119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 245246 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M01 (409)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %, (3)


 21. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, årsuppgifter, 1990-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25526 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 22. 13nf -- Bitumenindex, årsuppgifter, 1990-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11180 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Uppgifter: Indextal, årsförändring, %, (2)


 23. 13ng -- Bitumenindex, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89535 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M01 (409)
  2. Index basår: 2020=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Uppgifter: månadsförändring, %, årsförändring, %, Indextal, (3)


 24. 13wt -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), enligt delindex, årsuppgifter, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9842 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, (2)


 25. 13wu -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), enligt delindex, månadsuppgifter, 2020M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26005 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M01 (49)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)


 26. 13x4 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89893 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M01 (49)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)


 27. 13x5 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), indexen efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15103 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., 28 Förbättring av bana (14)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, (2)


 28. 13x6 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35538 Ändrad senast: 20240223 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M01 (49)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %, (3)


 29. 13x7 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex efter kostnadsfaktor, årsuppgifter, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11958 Ändrad senast: 20240123 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %, (2)