Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11al -- Första registreringar av fordon, 2001-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39372 Ändrad senast: 20231205 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 11ar -- Första registreringar av fordon, månadsvis, 2001M01-2023M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 300726 Ändrad senast: 20231205 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Månad: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2023M11 (275)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 3. 11cb -- Första registreringar av fordon, 1960-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21082 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  2. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2022 (63)
  3. Uppgifter: Antal, (1)


 4. 11ck -- Första registreringar av personbilar efter drivkraft, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15465 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (14)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 5. 11cz -- Importerade begagnade fordon, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18532 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar, ..., Totalt (16)
  2. Importland: Totalt, Sverige, Norge, Danmark, ..., Övriga länder totalt (26)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 6. 121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2023M11

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16198160 Ändrad senast: 20231205 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (13)
  4. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Tillståndspliktig varutransport (7)
  5. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  6. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M11 (119)
  7. Uppgifter: Antal, (1)