Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11al -- Första registreringar av fordon, 1999-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41812 Ändrad senast: 20230306 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2023 (25)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 11ar -- Första registreringar av fordon, månadsvis, 1999M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 316810 Ändrad senast: 20230306 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Månad: 1999M01, 1999M02, 1999M03, 1999M04, ..., 2023M02 (290)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 3. 11cb -- Första registreringar av fordon, 1960-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21082 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  2. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2022 (63)
  3. Uppgifter: Antal, (1)


 4. 11ck -- Första registreringar av personbilar efter drivkraft, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15465 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (14)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 5. 11cz -- Importerade begagnade fordon, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18532 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Fordonsklass: Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar, ..., Totalt (16)
  2. Importland: Totalt, Sverige, Norge, Danmark, ..., Övriga länder totalt (26)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 6. 121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2023M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14975026 Ändrad senast: 20230306 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (13)
  4. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Tillståndspliktig varutransport (7)
  5. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  6. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M02 (110)
  7. Uppgifter: Antal, (1)