Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13z5 -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Uppgifter per län och kommun, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1128958 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Uppgifter: 01 Makarnas sammanräknade statsskattepliktiga inkomster i personbeskattningen, 01.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster i personbeskattningen, 01.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster i personbeskattningen, 02 Makarnas sammanräknade arbetsinkomster och transfereringar i personbeskattningen, ..., 10 Makarnas sammanräknade beskattningsbara förmögenhet i personbeskattningen (28)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Vårdö (330)


 2. 13z7 -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Uppgifter per provins och efter jordbrukarens ålder, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 367914 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: 01 Makarnas sammanräknade statsskattepliktiga inkomster i personbeskattningen, 01.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster i personbeskattningen, 01.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster i personbeskattningen, 02 Makarnas sammanräknade arbetsinkomster och transfereringar i personbeskattningen, ..., 10 Makarnas sammanräknade beskattningsbara förmögenhet i personbeskattningen (28)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Jordbrukarens genomsnittsålder: Totalt, 0 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 60 - (5)


 3. 13z8 -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Information per produktionsriktning och stödområde, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130143 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Produktionsinriktning: Totalt, Mjölkboskapsskötsel, Nötkött och nötkreatur, Svinhushållning, ..., Övrig produktion (9)
  2. Stödområde: Totalt, AB stödområde, C stödområde, (3)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  4. Uppgifter: 01 Makarnas sammanräknade statsskattepliktiga inkomster i personbeskattningen, 01.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster i personbeskattningen, 01.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster i personbeskattningen, 02 Makarnas sammanräknade arbetsinkomster och transfereringar i personbeskattningen, ..., 10 Makarnas sammanräknade beskattningsbara förmögenhet i personbeskattningen (28)


 4. 13z9 -- Lantbruksföretag: Totala intäkter och kostnader, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 116514 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Övriga försäljningsinkomster, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjursprodukter, moms 14 % i lantbruksföretagens skattebokslut, ..., Jordbrukets nettoförmögenhet i lantbruksföretagens skattebokslut (65)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Registrering i gårdsbruksregistret: Alla tillsammans, både aktiva och passiva, Passiva, Aktiva, (3)


 5. 13za -- Lantbruksföretag: Information per län och kommun, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2030361 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Uppgifter: Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Övriga försäljningsinkomster, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjursprodukter, moms 14 % i lantbruksföretagens skattebokslut, ..., Jordbrukets nettoförmögenhet i lantbruksföretagens skattebokslut (65)
  3. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Vårdö (330)


 6. 13zc -- Lantbruksföretag: Information per län och gårdsstorlek, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1514177 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Periodiserade försäljningsinkomster av djur i lantbruksföretagens skattebokslut, Nötkreatur (A), ..., Jordbrukets nettoförmögenhet i lantbruksföretagens skattebokslut (103)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Gårdsstorlek: Totalt, 0- 4,9 ha, 5- 9,9 ha, 10-19,9 ha, ..., Över 100 ha (8)


 7. 13zd -- Lantbruksföretag: Information per produktionsriktning och stödområde, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 380716 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut, Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut, Periodiserade försäljningsinkomster av djur i lantbruksföretagens skattebokslut, Nötkreatur (A), ..., Jordbrukets nettoförmögenhet i lantbruksföretagens skattebokslut (103)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Stödområde: Totalt, AB stödområde, C stödområde, (3)
  4. Produktionsinriktning: Totalt, Mjölkboskapsskötsel, Nötkött och nötkreatur, Svinhushållning, ..., Övrig produktion (9)


 8. 13zf -- Skogsbruk: Inkomster och utgifter i form av juridisk form och jordbrukets upplösning, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61471 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Uppgifter: 1 Inkomster av virkesförsäljning i skogsbeskattningen, 1.1 Försäljning på rot i skogsbeskattningen, 1.2 Leveransförsäljning i skogsbeskattningen, 2 Värdet av leveransarbete i skogsbeskattningen, ..., 11 Nettokapitalinkomster från skogsbruk i skogsbeskattningen (27)
  3. Ägare: Totalt, Aktiv gård, Andra sk passiva gårds, Endast egen skogsmark, (4)
  4. Juridisk form: Totalt alla former av ägande, Fysisk person, Skattesamfund, Dödsbo, (4)


 9. 13zl -- Lantbruksföretag: Antal och områdesinformation, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 388868 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Antal, Odlad åker ha/företag, Arrenderad åker ha/företag, Skogsmark ha/företag, (4)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Produktionsinriktning: Totalt, Mjölkboskapsskötsel, Nötkött och nötkreatur, Svinhushållning, ..., Övrig produktion (9)
  5. Gårdsstorlek: Totalt, 0- 4,9 ha, 5- 9,9 ha, 10-19,9 ha, ..., Över 100 ha (8)


 10. 13zm -- Skogsbruk: Inkomster och utgifter per landskap och kommun, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 568001 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: 1 Inkomster av virkesförsäljning i skogsbeskattningen, 1.1 Försäljning på rot i skogsbeskattningen, 1.2 Leveransförsäljning i skogsbeskattningen, 2 Värdet av leveransarbete i skogsbeskattningen, ..., 11 Nettokapitalinkomster från skogsbruk i skogsbeskattningen (27)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  3. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Vårdö (331)


 11. 141a -- Skogsbruk: Antal och ägarinformation per provins, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32396 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Antal skattskyldiga för skogsbruk, (1)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Ägare: Totalt, Aktiv gård, Andra sk passiva gårds, Endast egen skogsmark, (4)
  5. Juridisk form: Totalt alla former av ägande, Fysisk person, Skattesamfund, Dödsbo, (4)


 12. 141b -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Antal gårdar och bönder och gårdarnas areal, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 453801 Ändrad senast: 20230523 08.00

  1. Uppgifter: Antal, Odlad åker ha/företag, Skogsmark ha/företag, Antal jordbrukare totalt, ..., Genomsnittsålder (6)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Produktionsinriktning: Totalt, Mjölkboskapsskötsel, Nötkött och nötkreatur, Svinhushållning, ..., Övrig produktion (9)
  5. Jordbrukarens genomsnittsålder: Totalt, 0 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 60 - (5)