Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111l -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7919923 Ändrad senast: 20230110 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Bostadslandskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)
  5. Utbildningsområde: Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Utbildningsområde totalt (13)
  6. Uppgifter: Utexaminerade totalt (antal), Heltidssysselsatta (antal), Sysselsatta studerande (antal), Heltidsstuderande (antal), ..., Sysselsatta totalt, % (13)


 2. 11lb -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen efter bostadsladnskap och ålder, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 527044 Ändrad senast: 20230110 08.00

  1. Bostadslandskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (13)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, - 24, 25 - 29, 30 - 34, 35 - (5)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  5. Uppgifter: Utexaminerade totalt (antal), Heltidssysselsatta (antal), Heltidsstuderande (antal), Arbetslösa (antal), ..., Övriga, % (9)