Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12fd -- Arbetskonflikter kvartalsvis efter näringsgren (TOL 2008), 2002Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39611 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (21)
  2. Kvartal: 2002Q1, 2002Q2, 2002Q3, 2002Q4, ..., 2022Q4 (84)
  3. Uppgifter: Antal arbetskonflikter, Delaktiga totalt, Förlorade arbetsdagar, (3)


 2. 12fe -- Arbetskonflikter årsvis efter näringsgren (TOL 2008), 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15998 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (21)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  3. Uppgifter: Antal arbetskonflikter, Delaktiga totalt, Förlorade arbetsdagar, (3)


 3. 12fg -- Arbetskonflikter årsvis efter anledning, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6681 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. Arbetskonflikt efter anledning: Totalt, Lönesättning, Minskning eller hot om minskning av arbetskraft, Arbetsledning, ..., Orsak angavs inte (9)
  2. År: 2021, 2022, (2)
  3. Uppgifter: Antal arbetskonflikter, Delaktiga totalt, Förlorade arbetsdagar, (3)


 4. 12kq -- Former av arbetskonflikter årsvis, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6300 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. Arbetskonfliktens form: Totalt, Strejk, Maskning, Övertidsblockad, ..., Sympatistrejk (8)
  2. År: 2021, 2022, (2)
  3. Uppgifter: Antal arbetskonflikter, Delaktiga totalt, Förlorade arbetsdagar, (3)


 5. 13n2 -- Arbetskonflikter årsvis, 1980-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12730 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2022 (43)
  2. Uppgifter: Antal arbetskonflikter, Hot med arbetskonflikter, Delaktiga totalt, Delaktiga per arbetskonflikt, ..., Förlorade arbetsdagar per delaktig (7)