Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4579214 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 2. 115c -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ettårs åldersklasser och år, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 439563 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 3. 115d -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, utbildingsnivå, kön, ålder och år, 1987-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1659774 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 4. 115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3047039 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, Nederländerna, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (109)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 5. 115f -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, kön, ålder och år, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1209976 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, EUROPA (exkl. Finland), AFRIKA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 6. 115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2863302 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Annat språk (97)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 7. 115h -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4261895 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Näringsgrenindelning total, Primärproduktion (A) (Nivå 9), A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) (Nivå 1), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (Nivå 2), ..., XXX Okänd (Nivå 9) (115)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 8. 115i -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4384242 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Näringsgrenindelning total, Primärproduktion (A) (Nivå 9), A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) (Nivå 1), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (Nivå 2), ..., XXX Okänd (Nivå 9) (115)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 9. 115j -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, arbetsgivarsektor, kön och år, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 842930 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 10. 115k -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 313642 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  4. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 11. 115l -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95195 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 12. 115m -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1520477 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  7. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 13. 115n -- Sysselsatt arbetskraft efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4453471 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar utanför sin boningskommun, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  6. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 14. 115p -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4377497 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, Personer som pendlar till området, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  6. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 15. 115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1303037 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1189)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, Andel, %, (2)


 16. 115r -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1297479 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1189)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 17. 115s -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 569317 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXX Okänd (Nivå 3) (184)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 18. 115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 652342 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 02 Underofficerare (Nivå 2), ..., XX Okänd (Nivå 2) (55)
  2. Bakgrundsland: Totalt, Finland, Utlandet totalt, Afghanistan, ..., Övriga eller okänd (102)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 19. 115u -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132630 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (11)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 20. 115v -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118312 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (23)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 21. 115w -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, ålder (5 år), kön och år, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1213838 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 22. 115x -- Nyckeltal i sysselsättningsstatistiken efter område, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 219427 Ändrad senast: 20221213 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Åland (352)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  3. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal, 18-64 åringar, %, Relativt arbetslöshetstal, 18-64 åringar, %, Försörjningskvot (ekonomisk), (3)


 23. 125s -- Arbetsplatssufficiens efter område, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114917 Ändrad senast: 20230216 08.00

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Åland (352)
  3. Uppgifter: Arbetsplatssufficiens, %, (1)


 24. 13g2 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, utbildningsområde, kön och bostadslandskap, 2019-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1454056 Ändrad senast: 20230209 08.00

  1. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  6. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  7. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)


 25. 13g3 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och område, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 574211 Ändrad senast: 20230209 08.00

  1. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  5. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)


 26. 13g4 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, kön och ålder, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 180974 Ändrad senast: 20230209 08.00

  1. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 45 - (29)
  5. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  6. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)