Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4707361 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 2. 115c -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ettårs åldersklasser och år, 1987-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 451760 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 3. 115d -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, utbildingsnivå, kön, ålder och år, 1987-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1707124 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 4. 115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3267922 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, Nederländerna, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (112)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 5. 115f -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, kön, ålder och år, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1266057 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, EUROPA (exkl. Finland), AFRIKA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 6. 115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3103085 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Annat språk (101)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 7. 115h -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4536840 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Näringsgrenindelning total, Primärproduktion (A) (Nivå 9), A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) (Nivå 1), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (Nivå 2), ..., XXX Okänd (Nivå 9) (115)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 8. 115i -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4668055 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Näringsgrenindelning total, Primärproduktion (A) (Nivå 9), A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) (Nivå 1), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (Nivå 2), ..., XXX Okänd (Nivå 9) (115)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 9. 115j -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, arbetsgivarsektor, kön och år, 1987-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 865494 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 10. 115k -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 349403 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  4. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 11. 115l -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105080 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 12. 115m -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år, 2007-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1621900 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Näringsgren: Näringsgrenindelning total, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., X Okänd (23)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  7. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 13. 115n -- Sysselsatt arbetskraft efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4580380 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar utanför sin boningskommun, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 14. 115p -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4502286 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, Personer som pendlar till området, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 15. 115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1303037 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1189)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, Andel, %, (2)


 16. 115r -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1297479 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1189)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 17. 115s -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 569317 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXX Okänd (Nivå 3) (184)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 18. 115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 652342 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 02 Underofficerare (Nivå 2), ..., XX Okänd (Nivå 2) (55)
  2. Bakgrundsland: Totalt, Finland, Utlandet totalt, Afghanistan, ..., Övriga eller okänd (102)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 19. 115u -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132630 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (11)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 20. 115v -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118312 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (23)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 21. 115w -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, ålder (5 år), kön och år, 1987-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1248107 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 22. 115x -- Nyckeltal i sysselsättningsstatistiken efter område, 1987-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 224185 Ändrad senast: 20231214 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Åland (352)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  3. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal, 18-64 åringar, %, Relativt arbetslöshetstal, 18-64 åringar, %, Försörjningskvot (ekonomisk), (3)


 23. 125s -- Arbetsplatssufficiens efter område, 1987-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117470 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Åland (352)
  3. Uppgifter: Arbetsplatssufficiens, %, (1)


 24. 13g2 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, utbildningsområde, kön och bostadslandskap, 2019-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1934239 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  5. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  6. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  7. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)


 25. 13g3 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och område, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 758411 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  4. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  5. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)


 26. 13g4 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, kön och ålder, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 237209 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 45 - (29)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, Påbyggnadsundervisning, Gymnasieutbildning, ..., Okänd (15)
  5. Utbildningstyp: Totalt, Utbildning som leder till examen, Utbildning som inte leder till examen eller examen som avlagts utomlands, (3)
  6. Uppgifter: Studerande, Sysselsatta studerande, Relativt sysselsättningstal för studerande, %, (3)