Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118q -- Miljöskyddsutgifter, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13889 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Sektorindelningen: B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Energisörjning, Helfart tillverkare av miljöskyddstjänster och vattenförsörjning, ..., Transfereringar (8)
  2. Transaktion: Förbrukning, Investeringar, Betalade transfereringar, (3)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Miljöskyddsåtgärder: Totalt, 01 Skydd av luft och klimat, 02 Hantering av avloppsvatten, 03 Avfallshantering, 04-09 Andra miljöskyddsutgifter (5)
  5. Uppgifter: Miljöskyddsutgifter, milj. euro, (1)


 2. 119h -- Användningen av miljöskyddsutgiftertjänster från företag, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18922 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: B Utvinning av mineral, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, 09 Annan utvinning av mineral, ..., 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla (26)
  2. Transaktion: Förbrukning, Investeringar, (2)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Klassificering av miljöskyddsutgifter: Totalt, 01 Skydd av luft och klimat, 02 Hantering av avloppsvatten, 03 Avfallshantering, 04-09 Andra miljöskyddsutgifter (5)
  5. Uppgifter: Miljöskyddsutgifter, milj. euro, (1)