Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118q -- Miljöskyddsutgifter, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13889 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Sektorindelningen: B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Energisörjning, Helfart tillverkare av miljöskyddstjänster och vattenförsörjning, ..., Transfereringar (8)
  2. Transaktion: Förbrukning, Investeringar, Betalade transfereringar, (3)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Miljöskyddsåtgärder: Totalt, 01 Skydd av luft och klimat, 02 Hantering av avloppsvatten, 03 Avfallshantering, 04-09 Andra miljöskyddsutgifter (5)
  5. Uppgifter: Miljöskyddsutgifter, milj. euro, (1)


 2. 119h -- Användningen av miljöskyddsutgiftertjänster från företag, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18922 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: B Utvinning av mineral, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, 09 Annan utvinning av mineral, ..., 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla (26)
  2. Transaktion: Förbrukning, Investeringar, (2)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Klassificering av miljöskyddsutgifter: Totalt, 01 Skydd av luft och klimat, 02 Hantering av avloppsvatten, 03 Avfallshantering, 04-09 Andra miljöskyddsutgifter (5)
  5. Uppgifter: Miljöskyddsutgifter, milj. euro, (1)