To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

902 -- Työpaikat toimialan (TOL 2002) mukaan alueittain 1993 - 2007

Choose variables

No
10/30/2009
Henkilö
10/30/2009
Tilastokeskus
tyokay_902_200700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Akaa , Alajärvi ,

Selected 0 of total 349

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , (A-B) Maa- ja metsätalous , (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,

Selected 0 of total 11

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Selected 0 of total 15

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Taulukon tiedot ovat lopullisia. Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Tilastossa käytetään 1.1.2009 aluejakoa koko aikasarjassa.
Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty.
Poikkeuksena Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään:
koko Längelmäen väestö yhdistetty Jämsään vuosina 1993-2005.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Pirkanmaan
ja Keski-Suomen maakunnan, Ylä-Pirkanmaan ja Jämsän seutukunnan
sekä Jämsän ja Oriveden kuntien osalta.
Vuoden 2009 alusta astui voimaan 32 kuntaliitosta,
Sipoon osakuntaliitos 2009
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Muutoksen seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan maakuntaraja sekä Helsingin seutukunnan ja
Porvoon seutukunnan raja muuttuivat.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Itä-Uudenmaan
ja Uudenmaan maakunnan, Porvoon ja Helsingin seutukunnan sekä
Sipoon ja Helsingin kuntien osalta.
Vuoden 2005 alusta lähtien työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat.
Aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä alkaen.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.