Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

902 -- Työpaikat toimialan (TOL 2002) mukaan alueittain 1993 - 2007

Valitse muuttujat

Ei
30.10.2009
Henkilö
30.10.2009
Tilastokeskus
tyokay_902_200700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 349

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , (A-B) Maa- ja metsätalous , (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1993 , 1994 , 1995 ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Taulukon tiedot ovat lopullisia. Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Tilastossa käytetään 1.1.2009 aluejakoa koko aikasarjassa.
Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty.
Poikkeuksena Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään:
koko Längelmäen väestö yhdistetty Jämsään vuosina 1993-2005.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Pirkanmaan
ja Keski-Suomen maakunnan, Ylä-Pirkanmaan ja Jämsän seutukunnan
sekä Jämsän ja Oriveden kuntien osalta.
Vuoden 2009 alusta astui voimaan 32 kuntaliitosta,
Sipoon osakuntaliitos 2009
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Muutoksen seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan maakuntaraja sekä Helsingin seutukunnan ja
Porvoon seutukunnan raja muuttuivat.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Itä-Uudenmaan
ja Uudenmaan maakunnan, Porvoon ja Helsingin seutukunnan sekä
Sipoon ja Helsingin kuntien osalta.
Vuoden 2005 alusta lähtien työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat.
Aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä alkaen.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.