Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

902 -- Työpaikat toimialan (TOL 2002) mukaan alueittain 1993 - 2007

Välj variabler

Nej
2009-10-30
Henkilö
2009-10-30
Tilastokeskus
tyokay_902_200700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 349

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , (A-B) Maa- ja metsätalous , (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Taulukon tiedot ovat lopullisia. Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Tilastossa käytetään 1.1.2009 aluejakoa koko aikasarjassa.
Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty.
Poikkeuksena Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään:
koko Längelmäen väestö yhdistetty Jämsään vuosina 1993-2005.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Pirkanmaan
ja Keski-Suomen maakunnan, Ylä-Pirkanmaan ja Jämsän seutukunnan
sekä Jämsän ja Oriveden kuntien osalta.
Vuoden 2009 alusta astui voimaan 32 kuntaliitosta,
Sipoon osakuntaliitos 2009
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Muutoksen seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan maakuntaraja sekä Helsingin seutukunnan ja
Porvoon seutukunnan raja muuttuivat.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Itä-Uudenmaan
ja Uudenmaan maakunnan, Porvoon ja Helsingin seutukunnan sekä
Sipoon ja Helsingin kuntien osalta.
Vuoden 2005 alusta lähtien työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat.
Aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä alkaen.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.