Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11r4 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1971-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
27.10.2023
T&k-menot (milj.EUR):
Miljoonaa euroa
5.10.2023
Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta
001_11r4_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valittu 1 Yhteensä 52

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ , Teollisuus ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kotimaan yrityssektorin rahoittama , Julkisen sektorin rahoittama (ml. budjetti ja julkisen sektorin yksiköiden oma rahoitus), yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Julkinen sektori: Valtion hallinnonalat, kunnat, muut julkiset laitokset sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta.
Vuodesta 2008 käytössä Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskuksen käsikirjoja, 4).
Rahoituslähde: oman konsernin ulkomaiset yksiköt on eritelty uudelleen vuodesta 2005 alkaen, sisältynyt vuosina 1999-2004 kohtaan kotimaiset yritykset omana rahoituksena. Muutos lisää ulkomaisen rahoituksen osuutta.
Korkeakoulusektorin vuosien 1973 ja 1977 tiedot ovat arvioita.
Julkisen + YVT-sektorin, korkeakoulusektorin ja sektoreiden yhteenlasketut vuoden 1985 tiedot ovat arvioita.
Korkeakoulusektori sisältää yliopistolliset keskussairaalat vuodesta 1997 ja ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen.
Julkinen sektori sisältää kuntia vuodesta 2007 alkaen.
Korkeakoulusektorin tilastomenetelmä on uudistettu vuonna 2011. Yliopistojen ajankäyttökertoimet on päivitetty vuosille 2014, 2017 ja 2021.
Business Finland/Tekes lainat yrityksille sisältyvät valtion hallinnonalojen rahoitukseen. Muut julkiset lainat yrityksille sisältyvät muuhun julkisen sektorin rahoitukseen. Kansainvälisessä vertailussa nämä sisältyvät kotimaan yrityssektorin rahoitukseen.