Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11r4 -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och finansieringskälla, 1971-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
2023-10-05
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11r4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valda 1 Totalt 52

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , FÖRETAGSSEKTORN TOTALT , Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Inhemska företag sektors finansiering , Offentliga sektorns finansiering (inkl. budgetfinansiering och offentliga sektorns enheternas egna fonder), totalt ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.
Näringsgrensindelningen TOL 2008 i bruk fr.o.m. år 2008 (Statistikcentralens handböcker, 4).
Finansieringskälla: den egna koncernens utländska enheter har specificerats på nytt fr.o.m. år 2005,
åren 1999-2004 ingick de i punkten inhemska företag som en egen finansiering. Förändringen ökar den utländska finansieringens andel.
Uppgifterna om högskolesektorn för åren 1973 och 1977 är uppskattningar.
Uppgifterna för den offentliga sektorn plus sektorn för privat icke vinstsyftande verksamhet och högskolesektorn samt de sammanräknade uppgifterna för dessa sektorer för år 1985 är uppskattningar.
Högskolesektorn omfattar universitetscentralsjukhusen fr.o.m. år 1997 och yrkeshögskolorna fr.o.m. år 1999.
Den offentliga sektorn omfattar kommuner fr.o.m. år 2007.
Den statistiska metoden för högskolesektorn har reviderats år 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter har uppdaterats för åren 2014, 2017 och 2021.
Business Finland-/Tekes-lån ingår i finansieringen från statens förvaltningsområden. Övriga offentliga lån till företag ingår i annan finansiering från den offentliga sektorn.
I internationell jämförelse ingår de i finansieringen från den inhemska företagssektorn.