Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ri -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain ja osuus bruttokansantuotteesta, 2000-2023*

Valitse muuttujat

Kyllä
27.10.2023
T&k-menot (milj.EUR):
Miljoonaa euroa
T&K-menojen BKT-osuus, %:
Prosentti
Sektorin T&K-meno-osuus, %:
Prosentti
T&K-menojen vuosimuutos, %:
Prosentti
T&k-menojen kiinteähintainen vuosimuutos, %:
Prosentti
30.9.2022
Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta
001_13ri_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Julkinen sektori: Valtion hallinnonalat, kunnat, muut julkiset laitokset sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta. Julkinen sektori sisältää kuntia vuodesta 2007 alkaen.
Korkeakoulusektorin tilastomenetelmä on uudistettu vuonna 2011. Yliopistojen ajankäyttökertoimet on päivitetty vuosille 2014, 2017 ja 2021. Vuosien 2021 ja 2022 tiedot T&K-toiminnan bruttokansantuoteosuudesta ovat ennakollisia.
Vuoden 2023 t&k-tiedot: arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella. Vuoden 2023 BKT: valtiovarainministeriön ennuste.
T&k-menojen kiinteähintainen vuosimuutos on laskettu bruttokansantuotteen hintaindeksillä (2015=100)

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2023*

* ennakkotieto