Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ri -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP, 2000-2023*

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
FoU-utgifternas andel av BNP, %:
Procent
Sektorns andel av FoU-utgifterna, %:
Procent
Årsförändring av FoU-utgifterna, %:
Procent
Årsförändring av FoU-utgifterna i fasta priser, %:
Procent
2022-09-30
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_13ri_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet. Den offentliga sektorn omfattar kommuner fr.o.m. år 2007.
Den statistiska metoden för högskolesektorn har reviderats år 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter har uppdaterats för åren 2014, 2017 och 2021.
Uppgifterna för åren 2021 och 2022 om FoU-verksamhetens andel av bruttonationalprodukten är preliminära.
FoU-uppgifterna för år 2023: uppskattning på basis av enkätsvar och andra beräkningar. BNP 2023: Finansministeriets prognos.
Årsförändring av FoU-utgifterna i fasta priser har räknats av bruttonationalproduktens prisindex (2015=100)

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift