Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
Tulokset: (84 tulosta)
Taulukko Julkaistu
13bw -- Aluevaalit äänestystiedot, 2022 16.3.2022
13bx -- Aluevaalit äänestystiedot, hylätyt äänet äänestysalueittain, 2022 16.3.2022
13by -- Aluevaalit puolueiden kannatus, 2022 16.3.2022
13dg -- Vertausluku ja äänimäärä hyvinvointialueittain ja puolueittain aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13bm -- Ehdokkaat ikäryhmittäin hyvinvointialueen ja sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022 14.1.2022
13br -- Ehdokkaista istuvia kansanedustajia tai kunnanvaltuutettuja aluevaaleissa, 2022 14.1.2022
13c1 -- Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja hyvinvointialueittain aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13c3 -- Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan hyvinvointialueen aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13c4 -- Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja hyvinvointialueen mukaan aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13ca -- Ehdokkaat aluevaaleissa Satakunnan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cc -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialue, 2022 16.3.2022
13dc -- Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset hyvinvointialueen ja sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13db -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Lapin hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cq -- Ehdokkaat aluevaaleissa Lapin hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cz -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kymenlaakson hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13ce -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kymenlaakson hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13ck -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cl -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cn -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cj -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Suomen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cf -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Karjalan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13da -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kainuun hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cp -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kainuun hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13bn -- Ehdokkaat aluevaaleissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cg -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Savon hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13c7 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13c9 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cm -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13ch -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Savon hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13de -- Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan hyvinvointialueittain aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13u5 -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus) mukaan hyvinvointialueittain, 1969-2022 4.12.2023
13cx -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialue, 2022 16.3.2022
13c6 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cd -- Ehdokkaat aluevaaleissa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cv -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Satakunnan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13ci -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cb -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d7 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d1 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Karjalan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13bl -- Ehdokkaiden lukumäärä ja keski-ikä puolueittain hyvinvointialueen ja ehdokkaan kotikunnan mukaan aluevaaleissa, 2022 14.1.2022
13fc -- Samassa kunnassa asuville ehdokkaille annettu äänimäärä ja osuus äänistä kunnittain aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
13bv -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d2 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Savon hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cs -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cu -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d8 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d3 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Savon hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cr -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cy -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13ct -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13c8 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13f3 -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosryhmittäin ja hyvinvointialueittain, muutosprosentit, 1980-2022 24.5.2023
13f4 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt hyvinvointialueen ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja muutosprosentit, 1980-2022 24.5.2023
13d4 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d9 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d5 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Suomen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13cw -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13d6 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022 1.2.2022
13rd -- Viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit sukupuolen, iän, hyvinvointialueen ja ilmoitusvuoden mukaan, 2009-2022 25.10.2023
13fr -- Eräiden rikosten uhrit iän, sukupuolen, hyvinvointialueittain laskentatavan ja rikoksen ilmoitusvuoden mukaan, 2009-2022 25.10.2023
13iz -- Tietoon tulleet rikokset hyvinvointialueen ja ilmoitusajankohdan mukaan kuukausittain, ennakko, 2009M01-2023M09* 17.10.2023
13je -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden, hyvinvointialueen, asuinmaan, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärätiedot, 2000-2022 24.5.2023
13jg -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vakituisesti Suomessa asuvat kansalaisuuden, hyvinvointialueen, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan väestön 1 000 asukasta kohden, 2000-2022 24.5.2023
13jm -- Rikosten asianomistajat sukupuolen, iän, hyvinvointialueen, laskentatavan ja ilmoitusvuoden mukaan, 2000-2022 25.10.2023
13jz -- Rikosten asianomistajat toimialan (TOL2008) ja hyvinvointialueen mukaan, oikeushenkilöt, 2016-2022 25.10.2023
13jh -- Päihteiden alaisena tehtyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, 2000-2022 24.5.2023
13df -- Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät aluevaaleissa, 2022 16.3.2022
11mz -- Avoimet työpaikat toimipaikan omistusmuodon mukaan, 2013Q1-2023Q3 16.11.2023
12bc -- Bruttokansantuote asukasta kohden alueittain, vuosittain, 2000-2021 28.11.2023
12bf -- Kotitalouksien tulot ja menot alueittain, vuosittain, 2000-2021 28.11.2023
13ee -- Tietoja henkeä kohden alueittain, vuosittain, 2000-2022* 28.11.2023
115x -- Tunnuslukuja työssäkäyntitilastosta alueittain, 1987-2021 19.12.2022
125s -- Työpaikkaomavaraisuus alueittain, 1987-2021 14.2.2023
12bd -- Tulot ja tuotanto alueittain, vuosittain, 2000-2022* 28.11.2023
12be -- Investoinnit ja kiinteä pääoma alueittain, vuosittain, 2000-2021 28.11.2023
12bg -- Työllisyys ja työtunnit alueittain, vuosittain, 2000-2022* 28.11.2023
12c1 -- Tunnuslukuja perheistä perhetyypin mukaan alueittain, 2006-2022 15.6.2023
11ra -- Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2022 25.5.2023
14f5 -- Taajama-aste alueittain, 2022 10.11.2023
12tv -- Avoimet työpaikat kuukauden lopussa maakunnittain (2205), 2006M01-2023M10 17.11.2023
12uz -- Avoimet työpaikat ammatin ja sektorin mukaan maakunnittain (2510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023 24.7.2023
12v6 -- Avoimet työpaikat ammatin ja sektorin mukaan maakunnittain (2510), Tammi-Joulukuu 2006-2022 20.2.2023
12tw -- Avoimet työpaikat kuukauden lopussa toimialan mukaan maakunnittain (2206), 2006M01-2023M10 17.11.2023
12tz -- Avoimien työpaikkojen tapahtumat sektorin mukaan kuukauden aikana (2312), 2006M01-2023M10 17.11.2023