Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11wc -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja maakunnittain, lukuvuosi 2007/2008 -- lukuvuosi 2017/2018

Valitse muuttujat

Kyllä
12.3.2020
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.:
lukumäärä
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorin ko. maakunnassa %:
prosentti
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorilla, %:
prosentti
Keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan, %:
prosentti
12.3.2021
14.3.2019
Koulutuksen keskeyttäminen, Tilastokeskus
003_11wc_2017
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Lukuvuosi 2007/2008 , Lukuvuosi 2008/2009 , Lukuvuosi 2009/2010 ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
... tieto on salassapitosäännön alainen Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Keskeyttämistietoja ei ole ilmoitettu alle 45 opiskelijan ryhmistä satunnaisvaihtelun vaikutuksen vuoksi. Nämä tiedot ovat kuitenkin mukana kaikissa kokonaismäärissä. Koko aikasarjassa on käytetty aluejakoa vuodelta 2017. Pohjanmaan maakunnan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrät lukuvuonna 2012/2013 ovat tavanomaista suuremmat, koska Vaasan alueen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä puuttui noin 400 opiskelijaa vuonna 2013. Lukiokoulutuksen tiedot sisältävät nuorille suunnatun lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tiedot sisältävät toisen asteen nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutus sisältää ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistokoulutus alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot.

Koulutusmaakunta

Koulutuksen sijaintimaakunta, oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunta. Luokitus: 1.1.[tilastovuosi]