Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11wc -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och landskap, läsår 2007/2008 -- läsår 2017/2018

Välj variabler

Ja
2020-03-12
Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9.:
antal
Avbrutit studierna inom utbildn. sektorn i landskapet, %:
procent
Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %:
procent
Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %:
procent
2021-03-12
2019-03-14
Avbrott i utbildningen, Statistikcentralen
003_11wc_2017
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Läsår 2007/2008 , Läsår 2008/2009 , Läsår 2009/2010 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... sekretessbelagd uppgift
De antal studerande som använts vid beräkningen av avbrott avviker från de totala antalen studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande bl.a. på grund av bristfälliga personbeteckningar.
Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. I hela tidsserien används områdesindelningen från år 2017. I de uppgifter som publicerades 9.3.2015 är antalet studerande som avbrutit yrkesutbildningeni landskapet Österbotten läsåret 2012/2013 större än vanligt, eftersom omkring 400 studerande inte fanns med i antalet studerande inom yrkesutbildningen i Vasaregionen år 2013. Uppgifterna om gymnasieutbildning innehåller gymnasieutbildning för unga, uppgifterna om yrkesutbildning innehåller yrkesutbildning på andra stadiet för unga, yrkeshögskoleutbildning innehåller yrkeshögskoleexamina och universitetsutbildning lägre och högre högskoleexamina.

Utbildningslandskap

ruotsiksi_ Koulutuksen sijaintimaakunta, oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunta. Luokitus: 1.1.[tilastovuosi]