Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Valdeltagandet bland Finska medborgare som bor i Finland i riksdagsvalen 1908-2019

Välj variabler

Nej
2019-04-16
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
findi
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1908 , 1909 , 1910 ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Rösträtt#Allmän och lika rösträtt i och med valreformen 1906, då kvinnorna fick rösträtt,rösträttsåldern 24 år. #En förutsättning för allmän rösträtt är finskt medborgarskap,#ålder enligt vallagen och nödvändig mantalsskrivning för fastställande av rösträtt.#Rösträttsåldern sänktes till 21 år vid det statliga valet år 1944, år 1969 sänktes den till 20 år och år 1972 till 18 år.#Åren 1972–1995 infördes i resp. kommuns vallängder för röstningsområdena alla de personer som fyllt 18 år före utgången av året före valåret,#som har haft hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker den första dagen året före valåret och som inte av särskild orsak var utan rösträtt. #Röstberättigade var också de finska medborgare som fyllt 18 år före utgången av 1974 och som var eller hade varit införda i befolkningsböckerna i Finland. #Dessa röstberättigade som inte var mantalsskrivna i Finland 1.1.1974 infördes i vallängden för den valkrets som omfattade den kommun i vars befolkningsböcker anteckningar senast gjorts. #De personer som inte var mantalsskrivna i Finland hade möjlighet att använda sin rösträtt bara i förhandsröstningen. #I riksdagsmannavalet 1975 hade rösträtten utvidgats så att rösträtten omfattade också finska medborgare som inte var mantalsskrivna i Finland. #Fr.o.m. år 1999 var alla finska medborgare som senast valdagen fyllde 18 år röstberättigade, oberoende av bostadsort. #År 1975 gjorde revideringen av folkbokföringen det möjligt att utvidga rösträtten också till s.k. utlandsfinländare, #dvs. till dem som inte är mantalsskrivna i Finland detmantalsskrivningsår som vallängderna baserar sig på.#Finska medborgare som är bosatta utomlands fick rösta för första gången i riksdagsvalet år 1975. # Då antecknades finska medborgare som inte var mantalsskrivna i Finland särskilda vallängder per valkrets och de hade rätt att utnyttja sin rösträtt bara i förhandsröstningen. # År 1996 ändrades förfarandet och i riksdagsvalet år 1999 anteckandes alla röstberättigade i ett röstregister. Sedan dess har utlandsfinländare (utöver i förhandsröstningen) kunnat delta i val också#under den egentliga valdagen. #Samtidigt gick man miste om möjlighetenatt statistikföra valresultaten separat för utlandsfinländarnas del, se kasserade sedlar 1999 =>
Teckenförklaring: .. = uppgift finns inte.