Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111k -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa (Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden loppuun), 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 98540 Päivitetty: 20220317 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria, Päästöt yhteensä ml. LULUCF-sektori, Epäsuorat CO2 päästöt, 1 Energiasektori, ..., 5D Jätevesien puhdistus (56)
  3. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), ..., Rikkiheksafluoridi (SF6) (8)
  4. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)


 2. 111x -- Kioton pöytäkirjan toisen kauden LULUCF-toimien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 2013-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9529 Päivitetty: 20220317 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Päästöluokka: KP artikla 3.3, Metsitys / uudelleen metsitys (AR), Metsitys / uudelleen metsitys ilman puutuotteita, Metsitys / uudelleen metsitys, puutuotteet, ..., Metsänhoito, puutuotteet (9)
  3. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), (4)
  4. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)


 3. 121z -- Kasvihuonekaasupäästöt alueittain, päästökaupan ulkopuoliset tiedot, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 171467 Päivitetty: 20230607 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria, 1 Energiasektori, 1(-1A3) Energiasektori pl. kotimaan liikenne, 1A3 Kotimaan liikenne, ..., 5D Jätevesien puhdistus (13)
  3. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)


 4. 122d -- Kasvihuonekaasupäästöt maakunnittain, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 46526 Päivitetty: 20230607 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria, 12 Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö, 12(-1A3) Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö pl. liikenne, 1A3 Kotimaan liikenne, ..., 5D Jätevesien puhdistus (12)
  3. Päästökauppaan kuuluminen: Yhteensä, Päästökauppa, Ei-päästökauppa, (3)
  4. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  5. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)


 5. 138v -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 164387 Päivitetty: 20230531 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022* (33)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria, Päästöt yhteensä ml. LULUCF-sektori, 1 Energiasektori, 1A1 Energiateollisuus, ..., Epäsuorat CO2 päästöt (55)
  3. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), ..., Rikkiheksafluoridi (SF6) (8)
  4. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR4), Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5), (2)


 6. 13qm -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa: taakanjako- ja päästökauppasektori, 2013-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26750 Päivitetty: 20230531 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022* (10)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria, 1 Energiasektori, 1A1 Energiateollisuus, 1A2 Teollisuus ja rakentaminen (polttoperäiset päästöt), ..., Päästökaupan ja inventaarion tilastoero (35)
  3. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, (1)
  4. Tiedot: Päästökauppa, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5), Taakanjakosektori, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5), Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, tuhatta tonnia (GWP=AR5), Yhteensä, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5), (4)


 7. 13qn -- Energiakäytön polttoperäiset kasvihuonekaasupäästöt (1A) polttoaineryhmittäin, 1990-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 181923 Päivitetty: 20230531 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022* (33)
  2. Päästöluokka: 1A Polttoaineiden käyttö, 1A1 Energiateollisuus, 1A2 Teollisuus ja rakentaminen (polttoperäiset päästöt), 1A2(-1A2gvii) Teollisuus ja rakentaminen pl. työkoneet, ..., 1D1b Ulkomaan vesiliikenne (25)
  3. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä pl. CO2-bio, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) (5)
  4. Polttoaine: Polttoaineet yhteensä, Hiili, Öljy, Maakaasu, ..., Biomassa (7)
  5. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5), (1)