Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118s -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja t&k-työvuodet tieteenaloittain, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22130 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  2. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  3. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), T&k-työvuodet (htv), (2)


 2. 11at -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tutkimustyypin mukaan sektoreittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12682 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (17)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 3. 11au -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1989-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 106965 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus ja budjettirahoitus, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, ..., Muu ulkomainen rahoitus (34)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 4. 11aw -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 1989-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 92907 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 5. 11av -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan sektoreittain, 1989-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24608 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 6. 11ax -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan sektoreittain, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23523 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 7. 11qr -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8518 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 8. 11qt -- Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10841 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm), (1)


 9. 11qz -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan toimialoittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15904 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 10. 11r2 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan toimialoittain, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20228 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 11. 11r4 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1971-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40054 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  2. Suorittajasektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (13)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, Julkisen sektorin rahoittama (ml. budjetti ja julkisen sektorin yksiköiden oma rahoitus), yhteensä, Valtion hallinnonalojen rahoittama, ..., Ulkomainen rahoitus yhteensä (7)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 12. 11r5 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13237 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 13. 11sa -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan toimialoittain, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44250 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, ..., Muu ulkomainen rahoitus (19)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 14. 11sh -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28831 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, ..., Muu ulkomainen rahoitus (20)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 15. 11sj -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan toimialoittain, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31082 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 16. 11sn -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16165 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 17. 11sp -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 42731 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (12)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)


 18. 11sq -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan toimialoittain, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52633 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (7)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)


 19. 11ss -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20909 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Tuoteryhmä: Tuoteryhmät yhteensä, A Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, 10-11 Elintarvikkeet, juomat, ..., 951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus (77)
  2. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 20. 11st -- T&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 1971-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 101829 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  2. Koulutus: Yhteensä, TUTKIJAKOULUTETUT YHTEENSÄ, Tohtorit, Lisensiaatit, ..., Muu koulutus (8)
  3. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-henkilöstö, miehet (lkm), T&k-työvuodet (htv), (4)


 21. 11sv -- T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävien mukaan sektoreittain, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25340 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  2. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-henkilöstö, miehet (lkm), T&k-työvuodet (htv), (4)


 22. 122c -- T&k-henkilöstö ja tutkijat tieteenalan mukaan sektoreittain, 2012-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15964 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Sektori: Julkinen sektori, Yliopistolliset sairaalat, Ammattikorkeakoulut, (3)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (7)
  3. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  4. Tiedot: T&K-henkilöstö yhteensä (lkm), T&K-henkilöstö yhteensä, naiset (lkm), T&K-henkilöstö yhteensä, miehet (lkm), Tutkijoita, yhteensä (lkm), ..., Tutkijoita, miehet (lkm) (6)


 23. 129j -- Korkeakoulusektorin t&k-henkilöstö koulutuksen ja sukupuolen mukaan korkeakouluittain, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 117080 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Koulutustieto puuttuu (8)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 24. 129u -- Korkeakoulusektorin t&k-henkilöstö tehtävän ja sukupuolen mukaan korkeakouluittain, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45371 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 25. 129v -- Korkeakoulusektorin t&k-työvuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39748 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, (2)
  3. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  4. Tiedot: T&k-työvuodet (htv), (1)


 26. 129w -- Korkeakoulusektorin t&k-työvuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26896 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, (2)
  4. Tiedot: T&k-työvuodet (htv), (1)


 27. 129x -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 408227 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 28. 129y -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 244431 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 29. 129z -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7511 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Korkeakoulu: YLIOPISTOLLISET SAIRAALAT, AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEENSÄ, (2)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 30. 12a1 -- Yliopistojen t&k-henkilöstö sukupuolen ja ikäryhmän mukaan tieteenaloittain, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30492 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Ikäluokka: Yhteensä, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (7)
  5. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), (1)


 31. 12ka -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan tutkimusorganisaatioittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8201 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Tutkimusorganisaatio: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, YLIOPISTOLLISET SAIRAALAT, AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEENSÄ, (4)
  3. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Hankintamenot, (4)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 32. 12s4 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö tehtävän ja sukupuolen mukaan päätieteenaloittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8846 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (7)
  3. Tehtävä: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö yhteensä, naiset, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, naiset, (4)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), (1)


 33. 133l -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13198 Päivitetty: 20231130 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Tutkimuslaitos: Yhteensä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Luonnovarakeskus, Ruokavirasto, ..., YVT-sektori (18)
  3. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-menot (milj.EUR), (4)


 34. 139c -- Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8082 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, JULKINEN SEKTORI + YVT YHTEENSÄ, KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, (4)
  3. Tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta: Yhteensä, Tilattu t&k yrityksiltä, Tilattu t&k korkeakouluilta, Tilattu t&k julkiselta sektorilta, ..., Tilattu t&k ulkomailta (6)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 35. 13ri -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain ja osuus bruttokansantuotteesta, 2000-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15535 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023* (24)
  2. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, JULKINEN SEKTORI + YVT YHTEENSÄ, KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, (4)
  3. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), T&K-menojen BKT-osuus, %, Sektorin T&K-meno-osuus, %, T&K-menojen vuosimuutos, %, T&k-menojen kiinteähintainen vuosimuutos, % (5)


 36. 13tn -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, henkilöstö ja työvuodet alueittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28678 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Alue: KOKO MAA, MA1 MANNER - SUOMI, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, ..., MA2 AHVENANMAA (21)
  3. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, JULKINEN SEKTORI + YVT YHTEENSÄ, KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, (4)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)


 37. 13uc -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain rahoituslähteen mukaan, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14282 Päivitetty: 20231130 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Tutkimuslaitos: Yhteensä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Luonnovarakeskus, Ruokavirasto, ..., YVT-sektori (18)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., EU-rahoitus (9)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 38. 13x8 -- Yliopistojen tutkimushenkilöstön tutkimusosuudet, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8847 Päivitetty: 20230224 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2021, (2)
  2. Henkilöstöryhmä: 1. Tutkijanuraporras, 2. Tutkijanuraporras, 3. Tutkijanuraporras, 4. Tutkijanuraporras, ..., Muu t&k-henkilöstö (6)
  3. Tieteenala: Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, Maatalous- ja metsätieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (6)
  4. Tiedot: Tutkimusosuus, %, (1)


 39. 14by -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, henkilöstö ja työvuodet seutukunnittain, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13366 Päivitetty: 20231027 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK014 Raasepori, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  3. Sektori: Yhteensä, (1)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)