Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13lf -- Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelma, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38263 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Vakuutusmaksutulo, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, Jälleenvakuuttajien osuus maksutulosta, Sijoitustoiminnan tuotot, ..., Tilikauden voitto (tappio) (35)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 2. 13lg -- Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelma, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38038 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Vakuutusmaksutuotot, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, Jälleenvakuuttajien osuus maksutulosta, ..., Tilikauden voitto (tappio) (36)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 3. 13lh -- Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62787 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Aineettomat hyödykkeet yhteensä, Kehittämismenot, Aineettomat oikeudet, ..., Muut velat yhteensä (61)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  3. Tiedonantajataso: Henkivakuutusyhtiö, Vahinkovakuutusyhtiö, (2)


 4. 13lj -- Luottolaitosten tuloslaskelmat, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49032 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Korkotuotot, (Korkokulut), RAHOITUSKATE, (Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (35)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 5. 13lk -- Luottolaitosten taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47057 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (42)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 6. 13ll -- Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47426 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Korkotuotot, (Korkokulut), RAHOITUSKATE, (Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (34)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 7. 13lm -- Sijoituspalveluyritysten taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 46699 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (42)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 8. 13w1 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 217848 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 5 - 9 henkeä, 10 - 19 henkeä, ..., 1 000 henkeä tai enemmän (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 9. 13w2 -- Yritysten tilinpäätöstiedot (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 500597 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66), B-E Koko teollisuus (05-39), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (81)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot) , oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Aine- ja tarvikekäyttö, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), ..., Kokonaisvelat/liikevaihto, % (53)


 10. 13w3 -- Yritykset toimialoittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 614338 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (1720)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 11. 13w4 -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 200464 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina: Yhteensä, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 tai enemmän (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 12. 13w5 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 218628 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 5 - 9 henkeä, 10 - 19 henkeä, ..., 1 000 henkeä tai enemmän (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 13. 13w6 -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan (oikeudellinen yksikkö), 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 91793 Päivitetty: 20230313 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Avoin yhtiö, Kommandiittiyhtiö, ..., Muut oikeudelliset muodot (7)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 14. 13w7 -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan (oikeudellinen yksikko), 2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38788 Päivitetty: 20230313 08.00

  1. Vuosi: 2021, (1)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (103)
  3. Omistajatyyppi: Yhteensä, Yksityinen kotimainen, Valtio, Kunta, Ulkomaalaisomisteinen (5)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 15. 13w8 -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan (oikeudellinen yksikkö), 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 81681 Päivitetty: 20230313 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Sektoriluokka: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., X Tuntematon (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 16. 13w9 -- Konserniyritykset (oikeudellinen yksikkö), 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 60767 Päivitetty: 20230313 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Konserniin kuuluminen: Yhteensä, Ei konsernin jäsenyritys, Konsernin jäsenyritys, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 17. 13vx -- Yritysten tilinpäätöstiedot (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 494296 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66), B-E Koko teollisuus (05-39), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (81)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), yritykset (1000 euroa), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, yritykset (1000 euroa), Aine- ja tarvikekäyttö, yritykset (1000 euroa), ..., Kokonaisvelat/liikevaihto, %, yritykset (53)


 18. 13vy -- Yritykset toimialoittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 613505 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (1720)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 19. 13vz -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 199647 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina: Yhteensä, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 tai enemmän (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)