Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13lf -- Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelma, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38263 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Vakuutusmaksutulo, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, Jälleenvakuuttajien osuus maksutulosta, Sijoitustoiminnan tuotot, ..., Tilikauden voitto (tappio) (35)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 2. 13lg -- Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelma, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38038 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Vakuutusmaksutuotot, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, oma osuus, Vakuutusmaksutulo, Jälleenvakuuttajien osuus maksutulosta, ..., Tilikauden voitto (tappio) (36)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 3. 13lh -- Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62787 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Aineettomat hyödykkeet yhteensä, Kehittämismenot, Aineettomat oikeudet, ..., Muut velat yhteensä (61)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  3. Tiedonantajataso: Henkivakuutusyhtiö, Vahinkovakuutusyhtiö, (2)


 4. 13lj -- Luottolaitosten tuloslaskelmat, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49032 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Korkotuotot, (Korkokulut), RAHOITUSKATE, (Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (35)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 5. 13lk -- Luottolaitosten taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47057 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (42)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 6. 13ll -- Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47426 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: Korkotuotot, (Korkokulut), RAHOITUSKATE, (Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (34)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 7. 13lm -- Sijoituspalveluyritysten taseet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 46699 Päivitetty: 20230927 08.00

  1. Tiedot: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (42)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 8. 13w1 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 217795 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 5 - 9 henkeä, 10 - 19 henkeä, ..., 1 000 henkeä tai enemmän (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 9. 13w2 -- Yritysten tilinpäätöstiedot (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 522758 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66), B-E Koko teollisuus (05-39), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (81)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot) , oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Aine- ja tarvikekäyttö, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), ..., Kokonaisvelat/liikevaihto, % (53)


 10. 13w3 -- Yritykset toimialoittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 613258 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (1717)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 11. 13w4 -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 200481 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina: Yhteensä, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 tai enemmän (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 12. 13w5 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 218529 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 5 - 9 henkeä, 10 - 19 henkeä, ..., 1 000 henkeä tai enemmän (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 13. 13w6 -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 106878 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Avoin yhtiö, Kommandiittiyhtiö, ..., Muut oikeudelliset muodot (7)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 14. 13w7 -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan (oikeudellinen yksikko), 2021-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49944 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2021, 2022, (2)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (103)
  3. Omistajatyyppi: Yhteensä, Yksityinen kotimainen, Valtio, Kunta, Ulkomaalaisomisteinen (5)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 15. 13w8 -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 94231 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Sektoriluokka: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., X Tuntematon (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 16. 13w9 -- Konserniyritykset (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 68101 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Konserniin kuuluminen: Yhteensä, Ei konsernin jäsenyritys, Konsernin jäsenyritys, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma (1000 euroa), (4)


 17. 13wa -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt toimialoittain, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22607 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (51)
  3. Tiedot: Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (lkm), Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkansaajat (htv), Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkkasumma (1000 euroa), Palkansaajat/voittoa tavoittelematon yhteisö (htv), Palkkasumma/voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkansaaja (1000 euroa) (5)


 18. 13wb -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt oikeudellisen muodon mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10790 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Yrityksen oikeudellinen muoto: Yhteensä, Osakeyhtiö, Säätiö, rahasto, Aatteellinen yhdistys, ..., Muut oikeudelliset muodot (10)
  3. Tiedot: Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (lkm), Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkansaajat (htv), Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkkasumma (1000 euroa), (3)


 19. 13vx -- Yritysten tilinpäätöstiedot (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 516937 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66), B-E Koko teollisuus (05-39), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (81)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), yritykset (1000 euroa), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, yritykset (1000 euroa), Aine- ja tarvikekäyttö, yritykset (1000 euroa), ..., Kokonaisvelat/liikevaihto, %, yritykset (53)


 20. 13vy -- Yritykset toimialoittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 612403 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (1717)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 21. 13vz -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 199586 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (105)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina: Yhteensä, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 tai enemmän (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, yritykset, Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset, Palkkasumma (1000 euroa), ..., Liikevaihdon vuosimuutos (%) (7)


 22. 14mg -- Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto - tietojen tarkentuminen, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10076 Päivitetty: 20240112 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Revisio: Ensimmäinen julkistus, Uusin julkistus, Tarkentuminen ensimmäisestä, (3)
  3. Toimiala (TOL 2008): B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), F Rakentaminen (41-43), G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47), ..., N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) (9)
  4. Tiedot: Liikevaihto, yritykset (1000 euroa), Jalostusarvo, yritykset (1000 euroa), Käyttökate, yritykset (1000 euroa), Nettotulos, yritykset (1000 euroa), (4)