Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11x4 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1540981 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 2. 11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 415754 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 3. 12d4 -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65897 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2023Q4 (24)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 4. 12ee -- Fördelning av kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79565 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2023Q4 (24)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 5. 13eb -- Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder efter postnummerområde, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 748861 Ändrad senast: 20240118 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99600 Sodankylä centrum (Sodankylä ) (578)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)