Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11x4 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1371648 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 2. 11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 371869 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 3. 12d4 -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56560 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2022Q4 (20)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 4. 12ee -- Fördelning av kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68076 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2022Q4 (20)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 5. 13eb -- Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder efter postnummerområde, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 668067 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99600 Sodankylä centrum (Sodankylä ) (572)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)