Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11x4 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1498637 Ändrad senast: 20231019 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q3 (35)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 2. 11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 371869 Ändrad senast: 20230119 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 3. 12d4 -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63615 Ändrad senast: 20231019 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2023Q3 (23)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 4. 12ee -- Fördelning av kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76759 Ändrad senast: 20231019 08.00

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2023Q3 (23)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 5. 13eb -- Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder efter postnummerområde, 2015Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 730296 Ändrad senast: 20231019 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q3 (35)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99600 Sodankylä centrum (Sodankylä ) (578)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)