Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 001 -- Kommunalt avfall i Finland, åren 1997–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5840 Ändrad senast: 2020-01-15

  1. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  2. Avfallshantering metod: Totalt, Avstjälpningsplats, Energiutvinning, Materialåtervinning, (4)


 2. 002 -- Avfallsbehandling år 2015 - 2019 uppdelad enligt EU:s statistiska avfallsklassificering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21606 Ändrad senast: 2021-06-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Behandling: Energiutvinning (R1), Förbränning på land D10), Åtgärder för återvinning utom energiåtervinning (R2 — R11), Deponering (D1, D5, D12), ..., Totalt (6)


 3. 003 -- Mängden avfall år 2015 - 2019 uppdelad enligt EU: s statistiska avfallsklassificering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36299 Ändrad senast: 2021-06-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Industri eller sektor: TOL B Utvinning av mineral, TOL 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, TOL 13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder, läder, läder- och skinnvaror, TOL 16 Tillverkning av sågvirke samt varor av trä, ..., Totalt (19)


 4. 12cv -- Kommunalt avfall i Finland enligt hantering, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11296 Ändrad senast: 20230707 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Jätejae: Totalt avfall, Blandavfall, Separat insamlat avfall, Separat insamlat papper och pappavfall, ..., Annat avfall inte specificerat (12)
  3. Uppgifter: Total, Materialåtervinning, utan kompostering och rötning, Kompostering och rötning, Energiutvinning, ..., Avstjälpningsplats och annan bortskaffande (6)


 5. 12qw -- Mängden avfall efter bransch, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13656 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. NACE: Totalt, NACE B Utvinning av mineral (05-09), NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, NACE 16 Trävarutillverkning, ..., Hushåll och service-verksamhet (16)
  3. Avfallsklass: Totalt, Kemiskt avfall, Metal avfall, Pappers- och pappavfall, ..., Varav farligt avfall (11)
  4. Uppgifter: Mängden avfall 1000 ton, (1)


 6. 12qy -- Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9241 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Avfallsklass: Totalt, Kemiskt avfall, Metal avfall, Glas avfall, ..., Varav farligt avfall (13)
  3. Avfallshantering: Totalt, Energiutvinning, Förbränning utan energiutvinning, Materialåtervinning, Deponering och andra åtgärder för bortskaffande (5)
  4. Uppgifter: Mängden avfall 1000 ton, (1)


 7. 12qz -- Kommunalt avfall åren, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8066 Ändrad senast: 20230707 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Avfallshantering: Totalt, Energiutvinning, Förbränning utan energiutvinning, Materialåtervinning, Deponering och andra åtgärder för bortskaffande (5)
  3. Uppgifter: Avfallets vikt, ton, Avfallets vikt, kg per invånare, (2)


 8. 141w -- Import och export av avfall, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4026 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Uppgifter: Import, Export, (2)