Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 001 -- Kommunalt avfall i Finland, åren 1997–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5840 Ändrad senast: 2020-01-15

  1. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  2. Avfallshantering metod: Totalt, Avstjälpningsplats, Energiutvinning, Materialåtervinning, (4)


 2. 002 -- Avfallsbehandling år 2015 - 2019 uppdelad enligt EU:s statistiska avfallsklassificering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21606 Ändrad senast: 2021-06-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Behandling: Energiutvinning (R1), Förbränning på land D10), Åtgärder för återvinning utom energiåtervinning (R2 — R11), Deponering (D1, D5, D12), ..., Totalt (6)


 3. 003 -- Mängden avfall år 2015 - 2019 uppdelad enligt EU: s statistiska avfallsklassificering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36299 Ändrad senast: 2021-06-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Industri eller sektor: TOL B Utvinning av mineral, TOL 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, TOL 13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder, läder, läder- och skinnvaror, TOL 16 Tillverkning av sågvirke samt varor av trä, ..., Totalt (19)


 4. 12cv -- Kommunalt avfall i Finland enligt hantering, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13680 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Jätejae: Totalt avfall, Blandavfall, Separat insamlat avfall, Separat insamlat papper och pappavfall, ..., Annat avfall inte specificerat (12)
  3. Uppgifter: Total, Materialåtervinning, utan kompostering och rötning, Kompostering och rötning, Energiutvinning, ..., Avstjälpningsplats och annan bortskaffande (6)


 5. 12qw -- Mängden avfall efter bransch, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11162 Ändrad senast: 20220615 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. NACE: Totalt, NACE B Utvinning av mineral (05-09), NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, NACE 16 Trävarutillverkning, ..., Hushåll och service-verksamhet (16)
  3. Avfallsklass: Totalt, Kemiskt avfall, Metal avfall, Pappers- och pappavfall, ..., Varav farligt avfall (11)
  4. Uppgifter: Mängden avfall 1000 ton, (1)


 6. 12qy -- Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7477 Ändrad senast: 20220615 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. Avfallsklass: Totalt, Kemiskt avfall, Metal avfall, Glas avfall, ..., Varav farligt avfall (13)
  3. Avfallshantering: Totalt, Energiutvinning, Förbränning utan energiutvinning, Materialåtervinning, Deponering och andra åtgärder för bortskaffande (5)
  4. Uppgifter: Mängden avfall 1000 ton, (1)


 7. 12qz -- Kommunalt avfall åren 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7537 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Avfallshantering: Totalt, Energiutvinning, Förbränning utan energiutvinning, Materialåtervinning, Deponering och andra åtgärder för bortskaffande (5)
  3. Uppgifter: Vikt (ton), kg per invånare, (2)