Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11m2 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin efter uppgiftsområde, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13699 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kommuntyp: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 2. 11m3 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40180 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Kommuntyp: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring,%, (3)


 3. 11m4 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15885 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Kommuntyp: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring,%, (2)


 4. 11m5 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31978 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Kommuntyp: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11m6 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11285 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring,%, (2)


 6. 11m7 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20830 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring,%, (3)


 7. 11m8 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13220 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 8. 11m9 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25576 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11ma -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12407 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 10. 11mb -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24287 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4* (36)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11mc -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 1975-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26090 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 12. 11md -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53000 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 13. 11me -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, årsuppgifter, 1975-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31998 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 14. 11mf -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77514 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 15. 11mg -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, årsuppgifter, 1975-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40834 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 16. 11mh -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108810 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 17. 11mj -- Prisindex för offentliga utgifter gamla basåren, kommunalekonomin efter uppgiftsområde med Social- och hälsovård, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 94741 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q4* (196)
  2. Uppgiftsområde: 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, 122 Hälsovård, (3)
  3. Kommuntyp: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  4. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2015=100) (7)