Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11m2 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin efter uppgiftsområde, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13124 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kuntatyyppi: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 2. 11m3 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38204 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Kuntatyyppi: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring,%, (3)


 3. 11m4 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15192 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kuntatyyppi: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring,%, (2)


 4. 11m5 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30389 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Kuntatyyppi: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11m6 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11093 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring,%, (2)


 6. 11m7 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19973 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring,%, (3)


 7. 11m8 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12965 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 8. 11m9 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24461 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11ma -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12156 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 10. 11mb -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23283 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2* (34)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11mc -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, årsuppgifter, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25919 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 12. 11md -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52248 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q2* (194)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 13. 11me -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, årsuppgifter, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31685 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 14. 11mf -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76564 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q2* (194)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 15. 11mg -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, årsuppgifter, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40357 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 16. 11mh -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107440 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q2* (194)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 17. 11mj -- Prisindex för offentliga utgifter gamla basåren, kommunalekonomin efter uppgiftsområde med Social- och hälsovård, kvartalsuppgifter, 1975Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 93135 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2023Q2* (194)
  2. Uppgiftsområde: 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, 122 Hälsovård, (3)
  3. Kuntatyyppi: Kommunalekonomi, Kommunerna, Samkommunerna, (3)
  4. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2015=100) (7)