Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h5 -- Handelsfartyg enligt isklass, månadsvis, 2019M01-2024M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16615963 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M01 (61)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 2. 12h6 -- Handelsfartyg enligt kommun, månadsvis, 2019M01-2024M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91750436 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (119)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M01 (61)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 3. 12h7 -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, månadsvis, 2019M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32990 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M01 (61)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Ålder enligt bruttodräktighet, (6)


 4. 12h8 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2018-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1628117 Ändrad senast: 20240226 08.00

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. År: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 5. 12h9 -- Handelsfartyg enligt kommun, 2018-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8970255 Ändrad senast: 20240226 08.00

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (119)
  2. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  3. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  4. År: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 6. 12ha -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7116 Ändrad senast: 20240226 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, (4)


 7. 12hb -- Fartygsinteckningar enligt fartygstyp, 2018-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7191 Ändrad senast: 20240226 08.00

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  2. År: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  3. Uppgifter: Antal, Miljon euro, (2)


 8. 12hc -- Handelsfartyg, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16828 Ändrad senast: 20240226 08.00

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri (22)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  3. Uppgifter: Antal, Nettodräktighet, Bruttodräktighet, (3)


 9. 12kj -- Förändringar i Finlands egentliga handelsflottan, månadsvis, 2019M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16735 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Övriga fartyg (9)
  2. Förändringsorsak: Additions tolal, Minskningar totalt, (2)
  3. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M01 (61)
  4. Uppgifter: Antal, (1)