Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h5 -- Handelsfartyg enligt isklass, månadsvis, 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15256736 Ändrad senast: 20230911 08.00

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 2. 12h6 -- Handelsfartyg enligt kommun, månadsvis, 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83535028 Ändrad senast: 20230911 08.00

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (118)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 3. 12h7 -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, månadsvis, 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30957 Ändrad senast: 20230911 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Ålder enligt bruttodräktighet, (6)


 4. 12h8 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2018-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1359179 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 5. 12h9 -- Handelsfartyg enligt kommun, 2018-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7415414 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (118)
  2. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  3. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  4. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 6. 12ha -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6866 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, (4)


 7. 12hb -- Fartygsinteckningar enligt fartygstyp, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6974 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  2. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  3. Uppgifter: Antal, Miljon euro, (2)


 8. 12hc -- Handelsfartyg, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16400 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri (22)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. Uppgifter: Antal, Nettodräktighet, Bruttodräktighet, (3)


 9. 12kj -- Förändringar i Finlands egentliga handelsflottan, månadsvis, 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15791 Ändrad senast: 20230911 08.00

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Övriga fartyg (9)
  2. Förändringsorsak: Additions tolal, Minskningar totalt, (2)
  3. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  4. Uppgifter: Antal, (1)