Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11aj -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199037 Ändrad senast: 20220427 08.00

  1. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., 9622 Diversearbetare (412)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2021, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 2. 11am -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsklassificering, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 232842 Ändrad senast: 20220427 08.00

  1. Utbildningsnivå: Totalt, Högre grundnivå, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, ..., Forskarutbildningsnivå (8)
  2. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, Pedagogik, ..., Okända (101)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2021, (1)
  5. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 3. 11an -- Månadsöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 123239 Ändrad senast: 20220427 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter, ..., 93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet (217)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2021, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 4. 11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29247 Ändrad senast: 20220427 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, C Tillverkning, 33 Reparation och installation av maskiner och apparater, 331 Reparation av metallvaror, maskiner och apparater, ..., 93190 Annan sportverksamhet (90)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2021, (1)
  4. Uppgifter: Timavlönade totalt, Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme, Genomsnittlig totaltimlön, e/timme, (3)