Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12c1 -- Nyckeltal för familjer efter familjetyp och område, 2006-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4665440 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (551)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Uppgifter: Familjer, Personer i familjen, Familjens medelstorlek, personer, Barnfamiljer, ..., Barn under 25 år per familj (16)


 2. 12c2 -- Familjer efter familjetyp, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15861 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Familjetyp: Totalt, Äkta par utan barn, tvåkönade par, Äkta manligt par utan barn, Äkta kvinnligt par utan barn, ..., Far och barn (16)
  3. Uppgifter: Familjer, Barnfamiljer, (2)


 3. 12c3 -- Familjer efter familjetyp, antalet personer i familjen och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1743995 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal personer: Totalt, 2, 3, 4, ..., 9 - (9)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 4. 12c4 -- Familjer efter familjetyp, antal barn och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2004187 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, 1 under 18 år, 2 under 18 år, ..., 3+ under 7 år (10)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 5. 12c5 -- Familjer efter familjetyp och makarnas ålder, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181178 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 6. 12c6 -- Befolkning efter ställning i familjen, ålder (1-års), kön och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89276734 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ställning i familjen: Totalt, Familjebefolkning, totalt, Maka/make utan barn, Maka/make med barn, ..., På anstalt och oklassificerad (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  6. Uppgifter: Personer, (1)


 7. 12c7 -- Personer med familjeställningen barn efter åldersgrupp, familjetyp och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7325811 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Familj med två föräldrar och barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor med barn, ..., Far och barn (7)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, ..., 50 - (33)
  5. Uppgifter: Personer med familjeställningen barn, (1)


 8. 12ca -- Medborgarskap för kvinnor som är gifta eller sammanbor med finländska män, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 378319 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Medborgarskap för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 9. 12cb -- Medborgarskap för män som är gifta eller sammanbor med finländska kvinnor, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 382951 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Medborgarskap för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 10. 12cc -- Födelseland för kvinnor som är gifta eller sammanbor med män som är födda i Finland, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 381335 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Födelseland för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 11. 12cd -- Födelseland för män som är gifta eller sammanbor med kvinnor som är födda i Finland, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 388439 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Födelseland för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)