Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12c1 -- Nyckeltal för familjer efter familjetyp och område, 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4952059 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (551)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Uppgifter: Familjer, Personer i familjen, Familjens medelstorlek, personer, Barnfamiljer, ..., Barn under 25 år per familj (16)


 2. 12c2 -- Familjer efter familjetyp, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16073 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Familjetyp: Totalt, Äkta par utan barn, tvåkönade par, Äkta manligt par utan barn, Äkta kvinnligt par utan barn, ..., Far och barn (16)
  3. Uppgifter: Familjer, Barnfamiljer, (2)


 3. 12c3 -- Familjer efter familjetyp, antalet personer i familjen och område, 1992-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1800843 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal personer: Totalt, 2, 3, 4, ..., 9 - (9)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 4. 12c4 -- Familjer efter familjetyp, antal barn och område, 1992-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2069381 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, 1 under 18 år, 2 under 18 år, ..., 3+ under 7 år (10)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 5. 12c5 -- Familjer efter familjetyp och makarnas/sambornas/registrerade partnernas ålder, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 186889 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Mannens/den äldre partnerns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Kvinnans/den yngre partnerns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 6. 12c6 -- Befolkning efter ställning i familjen, ålder (1-års), kön och område, 1992-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92251040 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ställning i familjen: Totalt, Familjebefolkning, totalt, Maka/make utan barn, Maka/make med barn, ..., På anstalt och oklassificerad (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  6. Uppgifter: Personer, (1)


 7. 12c7 -- Personer med familjeställningen barn efter åldersgrupp, familjetyp och område, 1992-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7563660 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Familj med två föräldrar och barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor med barn, ..., Far och barn (7)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, ..., 50 - (33)
  5. Uppgifter: Personer med familjeställningen barn, (1)


 8. 12c9 -- Familjer efter familjetyp och makarnas/sambornas/registrerade partnernas språk, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92687 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Mannens/den äldre partnerns språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT (6)
  3. Kvinnans/den yngre partnerns språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT (6)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Familjer, Barnfamiljer, (2)


 9. 12ca -- Medborgarskap för kvinnor som är gifta eller sammanbor med finländska män, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 390831 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Kvinnans/den yngre partnerns medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Mannens/den äldre partnerns ålder: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 10. 12cb -- Medborgarskap för män som är gifta eller sammanbor med finländska kvinnor, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 395693 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Mannens/den äldre partnerns medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kvinnans/den yngre partnerns ålder: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 11. 12cc -- Födelseland för kvinnor som är gifta eller sammanbor med män som är födda i Finland, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 394011 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Kvinnans/den yngre partnerns födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Mannens/den äldre partnerns ålder: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 12. 12cd -- Födelseland för män som är gifta eller sammanbor med kvinnor som är födda i Finland, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 401346 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Mannens/den äldre partnerns födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kvinnans/den yngre partnerns ålder: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 13. 12ce -- Familjer efter makarnas/sambornas/registrerade partnernas härkomst och bakgrundsland, 1992-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8363013 Ändrad senast: 20230616 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Mannens/den äldre partnerns härkomst och bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  4. Kvinnans/den yngre partnerns härkomst och bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)