Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12c1 -- Nyckeltal för familjer efter familjetyp och område, 2006-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4665440 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (551)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Uppgifter: Familjer, Personer i familjen, Familjens medelstorlek, personer, Barnfamiljer, ..., Barn under 25 år per familj (16)


 2. 12c2 -- Familjer efter familjetyp, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15861 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Familjetyp: Totalt, Äkta par utan barn, tvåkönade par, Äkta manligt par utan barn, Äkta kvinnligt par utan barn, ..., Far och barn (16)
  3. Uppgifter: Familjer, Barnfamiljer, (2)


 3. 12c3 -- Familjer efter familjetyp, antalet personer i familjen och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1743995 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal personer: Totalt, 2, 3, 4, ..., 9 - (9)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 4. 12c4 -- Familjer efter familjetyp, antal barn och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2004187 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  4. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, 1 under 18 år, 2 under 18 år, ..., 3+ under 7 år (10)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 5. 12c5 -- Familjer efter familjetyp och makarnas ålder, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181178 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par utan barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor utan barn, tvåkönade par, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 6. 12c6 -- Befolkning efter ställning i familjen, ålder (1-års), kön och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89276734 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ställning i familjen: Totalt, Familjebefolkning, totalt, Maka/make utan barn, Maka/make med barn, ..., På anstalt och oklassificerad (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  6. Uppgifter: Personer, (1)


 7. 12c7 -- Personer med familjeställningen barn efter åldersgrupp, familjetyp och område, 1992-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7325811 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Familjetyp: Totalt, Familj med två föräldrar och barn, Äkta par eller registrerat par med barn, Sambor med barn, ..., Far och barn (7)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, ..., 50 - (33)
  5. Uppgifter: Personer med familjeställningen barn, (1)


 8. 12ca -- Medborgarskap för kvinnor som är gifta eller sammanbor med finländska män, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 378319 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Medborgarskap för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 9. 12cb -- Medborgarskap för män som är gifta eller sammanbor med finländska kvinnor, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 382951 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Medborgarskap för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 10. 12cc -- Födelseland för kvinnor som är gifta eller sammanbor med män som är födda i Finland, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 381335 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Födelseland för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 11. 12cd -- Födelseland för män som är gifta eller sammanbor med kvinnor som är födda i Finland, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 388439 Ändrad senast: 20220930 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Födelseland för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  4. Familjetyp: Totalt, Äkta par eller registrerat par, Sambor, (3)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)