Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1030343 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
  2. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 011 Småhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (24)
  3. Byggnadsetap: Beviljade bygglov, Påbörjade nybyggnader, Färdigställda byggnader, (3)
  4. Uppgifter: Volym (m3), Våningsyta (m2), Bostäder (st), Bygglov (st), ..., Bygglov (st), glidande årssumma (8)


 2. 12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72328 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M01 (277)
  2. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader, 02 Fritidsbostadshus, ..., 19 Övriga byggnader (9)
  3. Uppgifter: Volymindex (2015=100), Årsförändring (%), Volymindex (2015=100), trend, (3)


 3. 13m4 -- Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov, 2022M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6474 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2022M12 (12)
  2. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring, %, Revidering, procentenhet, (3)


 4. 13m5 -- Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad, 2022M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6502 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2022M12 (12)
  2. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring, %, Revidering, procentenhet, (3)