Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2023M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15265821 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Byggnadsetap: Beviljade bygglov, Påbörjade nybyggnader, Färdigställda byggnader, (3)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M12 (348)
  4. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 011 Småhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (24)
  5. Uppgifter: Volym (m3), Våningsyta (m2), Bostäder (st), Bygglov (st), ..., Bygglov (st), glidande årssumma (8)


 2. 12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74837 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M12 (288)
  2. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader, 02 Fritidsbostadshus, ..., 19 Övriga byggnader (9)
  3. Uppgifter: Volymindex (2015=100), Årsförändring (%), Volymindex (2015=100), trend, (3)


 3. 13m4 -- Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov, 2022M12-2023M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6458 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2022M12, 2023M01, 2023M02, 2023M03, ..., 2023M11 (12)
  2. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring, %, Revidering, procentenhet, (3)


 4. 13m5 -- Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad, 2022M12-2023M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6543 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2022M12, 2023M01, 2023M02, 2023M03, ..., 2023M11 (12)
  2. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring, %, Revidering, procentenhet, (3)